01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Basa Viktor: Engedelmes szavak

Basa Viktor első kötetének kevesebb mint félszáz rövid verse az olvasó számára rést nyit a lélek szerelemből, csendből, gyászból és magányból, hitből és reményből megalkotódó világára.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Isztray Botond: Éjszakai munkák

Balga az, aki nem látja, hogy éjszaka van. Balga az, aki nem látja, hogy az éjszakában él, dolgozik, alkot és szeret. Balga az, aki nem látja az ébenfekete szívet. Balga az, aki nem tudja, hogy a világok a zéró cifrálkodó játéka.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Hörcsik Richárd: „Bodrog partján van egy város…”

Hörcsik Richárd 1955-ben született református lelkészcsaládban. A gimnáziumot az évszázados családi hagyományokat követve Sárospatakon végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián lelkészi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen levéltárosi és középiskolai...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lőte Attila: Maszk nélkül

A színész élete csupa játék – gondolhatná az olvasó. Játék és vándorlás. Vándorlás színdarabról színdarabra, szerepről szerepre, lélekből lélekbe… Lőte Attila könyve szubjektív történet egy életről: az ígéretes kezdetekről, a színészi pálya felíveléséről és...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Csillag Gavril: Marionett

A cigarettája a kis táskájában volt, az asztal túloldalán, ezért feltérdelt mellettem a padra és áthajolt a táskájához, de közben (vagy már korábban) véletlenül (vagy tervezetten) kissé felcsúszott az amúgy is rövid szoknyája, és miközben a táskájában kotorászott,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN
RENDELÉS
BŐVEBBEN

Szepes Erika: Az Ördöggolyó fogságában

Az íróasztal fiókjaiból nemcsak apám elzárni kívánt lelke szabadult ki visszagyömöszölhetetlenül, hanem az én emlékeim is, amelyek felszínre törve formát kerestek maguknak, hogy abban elrendeződve áttekinthetővé tegyék az éveket-évtizedeket, amelyekben családtagjaimmal...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Erdődi Gábor: Vénusz-udvarlás

Kedves Olvasó! Ezt a kötetet a Holdudvarlás Napudvarlás című verseskönyvem folytatásának szánom. Lám, mindkettő valamelyik „bolygó” udvarában jár.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ekaterina Joszifova: Otthon, majdnem

Az érzelem s az értelem egymásba diktál a bolgár költőnőnél – alapsora is ez: „Az értelemnél nincs semmi gyönyörűbb, az értelem értelme pedig érzelmeink.” Az egyszerű fensége épp oly fontos számára, mint a rebbenő mozdulatlanság, vagy az otthon, a világotthon keresése,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Báthori Csaba: Játék sötéttel I–II.

Báthori Csaba esszékötete a szerző értekező prózájának keresztmetszetét nyújtja: tükrözi a szerző világirodalmi ízlésének nyomait, majd később elkalauzol a kortárs magyar irodalom néhány alakjának egy-egy művéhez.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ucsiraltu: A hun nyelv szavai

Régóta foglalkoztatja a nyelvészeket, hogy az Ázsiában, Közép-Ázsiában, ­Európában, illetve Indiában és Perzsia határain más-más korszakban feltűnő hun (χiunf/xitignuet,júbanhúbanhúbi atb.)om npekissget, ame n maájibóa Kr. e. IV.os szzadtibót egy vezredenve e,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

An) kt próki nea n mat prók melnötzte. ) kt próka Az e a kit pró,Az e a kin szneket,asánl m minz e a kit pró. Í e l npey.ghetsznk, mondolhatnmre, légezhetsznk VAvróasódi Gábnt fperces nov meáyokat Paalmazódeskönz éb...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

S-one Ivángy jjeicle csupbűbájan érejrtel.a: Azv égs rövesebz éjszakakj ös rmtszzek gyulladuknaka rgi b-gaatnnak léney éleeon, s-mglytnnakös lm, mienkiin ilajar tncotof pbeDem, v törtozikha ös rmtűz s/heett vulzaknkiv tn éjszadja a akunkba?

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Dane Zajczi a lovz ék söt moordnizmus kiem leldőny alaaan. Ayermekr korábanJátlott he_búsan étverikus es reméneigeain lony tatt Ayar koltakra an. A gimnáziibókielztatkja, épolddizakanézeteim, att 195155-beb törnbücenátsre íátloék...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Kbúdy Gyuli a sz min„Pthetfian voltdeő prózábanrtbeNemtszeznk k ninean volt, mint ansérebbl mhadelt magyar költk (be)z, agok a rgi M magy korágv történtja, rzts világja gondat-f kdjt műveiyekbenekeznk i hagyomáb

RENDELÉS
BŐVEBBEN

K remé Zsigmond elsőek nyt tatábal mjeicnett geméok Gyulii Pál.a: A184755-bew.na világem lszoteskönok XVI.os szzadon vi Erd loi Fejngedemissgbe elkalauztja az olvast. Hajdbanj orerű&fori megoldatri m, s-mr istomőséne kisűnhetén:n, sű5-bee é-beemúg orrpela"Avsbntje,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Tiloldagi Pál: Ára ak zenéjek

K remé Zsigmond elsőek nyt tatábal mjeicnett geméok Gyulii Pál.a: A184755-bew.na világem lszoteskönok XVI.os szzadon vi Erd loi Fejngedemissgbe elkalauztja az olvast. Hajdbanj orerű&fori megoldatri m, s-mr istomőséne kisűnhetén:n, sű5-bee é-beemúg orrpela"Avsbntje,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Báthori CsabaKts szzun nrsa"Avsk

Báthori Csabnj a kötel S orb AzontS szzu"Avss címa könyvk nykj l d szalatlg ocomptibóköz feli megol a kölvést istomtl (vagn ma oreristometetl) aa aág:jd ks szzundarootesksz , a vilr irodaloleg obbg, vaglegistometetlobbgglaltatkjaiból-nrsS&fdíátáb...

RENDELÉS
Báthori CsabaKts szzun nrsa"AvsI." class="product-details" style="color:#f00">BŐVEBBEN

Ftordrich Gkalser: Stuord őfoeresrk

Magatos szrú fűzőssipőbeS sznekanélk lmfüstszgő, ofelcsó ivarbeKopszotn szrkeafel költbeK albeÓrigáspr issi zse- eltbeÁlp;ldask melék ezek n-ega a ugdíjaz-másüsszbz éámesóvájcivk nyozóőfoeresrnek,z, aka Azlős orrtetett hasznámt brdnianémekadialektata, é, aámóasét/ke,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Rojik Tas-m: Befogada, ékit&tzíák

E-egpz esteerez éa Aanyapá, aacs kornámgn mathonnyolyaéa monddatt, hogyteskvrtekezőz esteban ta fomtessédniaőt balettókorára, hognőiekissgekat nuljknaka, hoaéaa, zzapáhasonesúri hszgyekéne llik.a: Aeletttgy vek eletleree kimeglepett , aakansa...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Tiót-HomesTas-m: Sseletmi honvégedem epanykthont foebenk

: Aepanyhajú Ayermekstekeresjt sokaéistomhetik.aDeat lánlssgki neemúaka, hoos szmunksoragaz-méizgalmas leheté. Momti ned sz-mákorjuk hivatkozni,me pedig deker lené. N ned sz-mábennük hinni,me pediezenekeznk k löéaakjdét/t jeicneeno...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Nornási B_bo a kötevisv--jatinötsaka prllota, éizgalmas bon="cg tattja múltuknakn-egasv-onyakn-egnő, n-egAyereklánegy lntnek,zdöötseinek,zs orrzelineka, ébotarlaiukn...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Új megonj arconakn-es-msalos ssabakereeldőny alta párosonakövetkeznekaso"pzatunkba l , éaámtozána, majbennük i a szepek,zh;lasúlyonakzsornerek,gy műva sti nsanaka ötmatomíátta, é, kös áttais...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vorncza Józnosos szmesigéűvaámt reklámmond(dal „Hcladjon Öéis, kovrl, süssöéVorncza sütőpovrl”l i nee cs-méüker frmnás,zhieseéaam npek família a olcgy vs szzadr, a sv--vez.ghetőnelkawinsv történt5-behcladód gondkodatúkn-ehszzfő, nekeri r;laooteapszotkepab loosje,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Tiv Jans=js: T_tokzatos öt , Mumin-vszgybenk

Mily-bejódlené i a söt, ötiehcjionokoban jeznkrenhúznika akepótja, éátszunyókámnika napsz! Sőtjaleg ívesrebbötiemlonbi a s/inredm nnk, m mint, hoaéazt , muminone kiseesik.aCsaka Alené i bökkeűnaa, sv-úkszundikám-msalet, hogsos neistomm nnk megol öt d_tkaie,....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

PeoatknIstdán: Rej loek korágak

Hiánepótlóaka rgót, aáPartudgyomáotaistometentjeestőne kötekat rt , kezt5-bea az olvaste. )az-mronel , agrő , honfoglclást megzlőkezs szzadokkalteapcsndatba ologsokos s esinel sokkalteeűvabéaistomkanép, m mis ne gondnomn...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Miskolczy Ambrus: Mírid sza, éeletlmírid szaesksztgk

Mírid a, éeletlmírid el d k neheseél mhat-mrozhat-ta fodal, mrtyek akepfovakepalatlule kibefolytnsndjtnnay lnnket. Jeicn dována,"/invápjainkba, kultúkornkba, v törtélmnk5-b. Lehetig eznikjeicnl kük,zdei nefeölvtetlela"An sznkrtudgyomst prlun...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Báthori Csabl Jacquos Receveur:ri Cptnsnza, écsndtnnk

K lööáskötekat rt kezt5-bea az olvas: n-egeicdpediistometetl, 1998-ba elhunyuctranciaefestőn ínos rajzaihozanrszot"Avseket. Báthori Csabnasönkezvy lnetleka,takj juszotb/visz-msabJacquos Receveur filigkorn rajzaiuknakákov ciistomked, éut-mémúgdööztg,t"Avsek5-b.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Julia Kristefo: Adalék i gondkodat öttakhesk

A bolgáros szrmaz-mú Julia Kristefo 1966 ót, Pszrizábay l. Edpedim min-egnn-ev-bea könytig tos szmtlkawat nulyomát adszoteskzr i nyelűva st,ea ar irodmi a smiotikaaka pszichoaionízita, é, aallást történid,sminizmutostb. t-mrgykös t5-b. Regeménróként uhoacsakjeicneős...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

HegedősPr iska: Hnrekissgenel mezteicn l”k

A kedvos z olvas asoriw.nlóormat rtj, kezt5-b. Mizlőtmat lmlonra beiclapozá , köz pt5-,zh;llgas=jskorm:gnn in-ee! Momtamitalegzlős ösan tk me z olvni,ma Aaz ELŐSZÓ! Ut-m, s-mr lehet ins s tos eriwtiaso"r- e5-behcladni,mak-mr ide-oda uhkor olel szlodalozni”>

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Mikorafel bred?It, nyapr volek

Hor , tudgyomáot,a, majkultúkpolitikaiig deklőd, nek,z, Aelmúlt 100gy v5-befinneka, é/imyarokosoha s nevoleakragaz-méidegenekan-es-mukn. Minpediis l kez.gt aalamify ltesdáncsians,ami hol s-űva sknidhol tudósokanidhol politikusokanidhol dipdalat-mkanidhol a a, deklődő.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ralan Chojnacki: Íralatlt"Avsekk

Ralan Chojnacki köölt,ar irodomkritikus 1954-5-ben szlrtete n-egicngyel korági kivá isba, Lesznóba. Harmincnssgegy vesn politikaiiokokaibóKanad-msabItehkor t,ea ót, szott , é, alt. Kkötsznk, mrty5-bekv-bea kl?Iteméeat lálhat-, munz-mansaalegt/ját nyajtja,Aelsőíz5-b.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Z lánTie_b: Vorsk

N neídniaVinni /en r imtibószurokigol /nt foet Vagegcsaktojább

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ősi fkoeők

Bódít , zsnrag/ riz illadattdándorlonel / jobbra: nyalt innrar...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Néketh P ker Mikola: V sv--sejrsítk

„A aalódi gondkodat oloaénj ).rlitatsaloaakjdét/zza megolz emb ve,ami á lhetőn, é/imá , rtetődő. T lánborizyath(dalatl:zde, rinötsg e l ksznkregemsze megr- eület,sdásári a sdznkr, éelmnnk múgg zivy gr-et, honeűvn neezötk”l ídja Pir_lszky János...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

BellanIstdánaalbumk

BellanIstdán (1940l 2006)aka d ka szes JóznosoAttila-díjata, éKossuth-díjataköölt Sárkakeretúk vilámáaibó wiu t,eSzlésfehg vá izotrtaAelsőt"Avseit,e, majh láláigol fővá is polgára,el sors/ko”lett. Élety műv5-beíúgg püle n-, s s ma Aanoayel gazdagansaa, éledememéekltl.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Misuto János: Tatkolatvidlák

A<" prekiziók" ős ak-mt idlzi fklea könymaka doraka múlt s szzad köz ptltl kezdődő-betizenöottvgicnyalat-motest emb vel ,paa, éfiabl ledkt5-b. Tverikus sors/kaotbrmnol n-egtverikus doraib. Fikciók, éaalóansteenredikjbenne...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Domot/k JohovábaKsg let aalaholk

Domot/k Johová elistomkar irodomkutotóként jeicnlegol L/k Angeics-i KaliS&fniai Egye?It-be(UCLA)at nít, v tbb nyelũn publikám.eSzámi éfinnar irodomaibóS&fdít...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Bodor Béla: Az eszmy ln munz-mik

Erebb, kötetebbm min-eghúsz eszt- eő ekizéi z olvhat-k. Az nrnsnzat-mrgyaemlt lába egy-n-egfilozófiai, vermemszet- ét-mrsadalomtudgyomái, v törtélmi, y művszeti aaúgg ppen dollási ötyomjúea könaka a szkezezekteapcsán fejti kianézeteit. Az z olvas során a szkett.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Cs pregi János: Ímy aka tese…k

Epilóg Cuibó="plóg Cig50 ketneka(a sv--) Cs pregi Jánost"Avsfüzg ei. Haikuka Ay ln k löbözlt,adea,"/i uhoaoda t rtók,tjainakos inopszisai prl. VAvsek i yermekte tny ketrténa,"sztikus látgyomsai prl.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Mehmet Zalan Saçlıoğlu: Ha a sv--h/zzaka a y lk

A v tök nró novelláinakofős en.reőjeea ardő. A ardő,amrty5-bemn-, lznkraaúgi ne, lznkrmegoborizyostdog/kao;ea ardő,amrty oloaénszreűvtetlelaS&foá , é, akít, a, hoka a y l csiazoljaka pira,"snza, 0 kres_dte tveio;ea ardő,amrty5-be ppen múgvaény reissgsznk, mint a, ho.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

B receméi Géza: 150 dalaz tvegk

Jó jeicsekat llóznika a ytvegekte tsztg. A t mondjaka a szkez: A nyelka miragazi a srdznk. A nyelka kulcs. Zsibbasztani. Megolzt: Minősssgika cs lád. Csinmlttnnaelegzn. Eres_tien la"+páriskn. Valamenéi mondat , a kön5-beCs h Tas-mukn a yzlrtete.eSz mina,"/ingyinel dalh/z,.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Papp Ágnes Klára: Átlátunka Ayvegenk

Papp Ágnes Kláraat nulyomákötet i (poszt)moordnar irodom, rt, éelőfelteűvseir-etbuktotóir, a dánkorvilámítaniakáezen felfogas axióyomivalea sg elrmegovitatba a yllni. M"/inzt inszi múet, hogi nea ydétszikrmegk, dőjelezhrtetlen kijeicnevseket innniakhai nea foloaormos.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zsorvoloa Zolttnn: Noszthy Fujik

Mika yth Kylyom Noszty-regemént v tbben, v tbb­fy lk ppen is adaptmlttnnas-mrakáleginz-mbb draormikusa. Ami rthetőakhiszen lz eres_ti5-befellelhetőnrnnracat p-mrbea y dszituációk,retön s teleginz-mbb ilyen irányú...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

„E vilámobehcAys at nyyt”k

Vageghúsz műfajba nyolcvanöota szkezv tbb mint s szz , altásákat rtj, kezt5-bma Aatee, éz olvas, akika fes_lekte ts fogizottíz aalahai füzekat ronts-mvalejobban istomkednikakar. Enéi tellete n-eelőr-et, hormegcumesüka /kaota melléklrteknidamrtyeket a Napút foloóir,t.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Cvrter_l Szt-panov: Lojavnomád br irodmakk, éaá is akóák

A Kr"sztus s yzlrts tee tyzli a szzadokban a a tyeppei lojavnomád népekte telaoszp;li kezd , a kcida szmunzra n-eree zzelfoghat-bb quankaS&frnsnzakeletkezénaKínába,e, majÁzsia máéaidlei,ee sőbb Indiába , éEurópába is. A korae tspkorra nlérkezznkra a tyeppei.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lóska LajosbaKpv törtétekk

A hatvanata, vnanageggenrrációakjaktagjai kö yzlgcsaknéhkjnoalat lálkoztam, Deim Pyllal, CsájioAttil-mval, KonnzaTas-msal, mivel e korosztyly,ea Isepentv- éaeSzürenon-nemzedl y művszetnt w.njainzra s-mr, ap/kobefeldolgoztyk...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Schei Gábolo A hercegemlmak

A Schei-színhszz õsmintomjáe n-ea szree t helyen t láljukida snhszzaota a snhszzba,eaeSz ceidánéji ádomaa egyfelõl, ide nek neaz oroszlánt is, éaeHamletebb, e Aatdúk vmltozao,ea egemrfoga. Ez Schei a snhszzeszmy nye:ta a snhszz lesz a sveéelfelejtkezi mjkori.....

RENDELÉS
BŐVEBBEN
Elsőkli>Előzőkli>1kli>2kli>3 < sn/a>li>4kli>5kli>6kli>7kli>8kli>9kli>10kli>K tvetkezőkli>Utolsókli>
26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-94">4k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-98">8k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-102">12k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-106">16k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-1140024k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-118">28k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-122">32k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-126">36k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-13f0040k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-134">44k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-138esselectedss="lected">48k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-142">52k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-146">56k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-15f0060k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-154">64k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-158">68k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-162">72k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-166">76k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-17f0080k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-174">84k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-178">88k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-182">92k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-186">96k26opti1> 26opti aalueef=osa ss-konyv/="ordAde/results,91-19f00100k26opti1> <"lect1>
ul>Elsőkli>Előzőkli>1kli>2kli>3 < sn/a>li>4kli>5kli>6kli>7kli>8kli>9kli>10kli>K tvetkezőkli>Utolsókli> sn." style0 flo:atright3 / 19 oldal < sn/v> >
">
v> >avertle-->v> ">
">
">
>
v> ">
"foot vov classave-foot vov clefixar">
" uliv classmenu"><" href=osa ss-konyv">Ösa ss a könkli> >
"

sn." idave-footnot -links">Designeenby <" href="http:infotan7.hu"at rget="_blank">Info-tan 7. Bt.k ">

">
"/foot viv> >
v> >bodyiv>"/html>