01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Suhai Pál: Szigorú napok

Leírás

Álmában és verssorokat körmölgetve az ember kocsis módjára hajthatja az időt – visszafelé is. Ennél elemibb tapasztalat, ha a múlt tör be az ember életébe, mint most az enyémbe is. Vagy negyven év távolából. Mintegy négy évtizeddel ezelőtt, valamikor a hatvanas évek második, a hetvenes évek első felében íródtak ugyanis ezek az elfeledett, nyomdafestéket elvétve s későn szagolt, most azonban váratlanul előkerült versek. Kötetbe gyűjtve akkoriban kellett volna megjelenniük, de a viszonyok mostohasága és talán alkotójuk élhetetlensége folytán is erre mindeddig nem kerülhetett sor. Most viszont, újjászületve, itt állnak. Mintha hirtelen fiatalkori énem toppant volna elém: „hadd lám, Uramisten, mire megyünk ketten”! Némi zavarral kell most bemutatnom őt az olvasónak, s bemutatkoznom magam is: „íme, aki voltam, aki már nem lehetek soha, de aki mégis az lesz (majd), aki vagyok (most), én: ő”. E kötet pedig (mintha csak a kétszer született görög istenek tréfája lenne) egyszerre első is, utolsó is a boldogok sorában.

 

 

 

NEM RENDELHETŐ.Szerkesztő Bognár Antal
Borító, tipográfia, tördelés Suhai Pál Szondi Bence
ISBN 978 963 263 260 5
Terjedelem 120 oldal