01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Báthori Csaba: Játék sötéttel I–II.

Leírás

Báthori Csaba esszékötete a szerző értekező prózájának keresztmetszetét nyújtja: tükrözi a szerző világirodalmi ízlésének nyomait, majd később elkalauzol a kortárs magyar irodalom néhány alakjának egy-egy művéhez. Milyen lehetett volna Hölderlin naplója az elborult évtizedekben? Hogyan gazdagodik, bomlik ki egy-egy motívum Rilke költészetében? Ki az az Antonio Porchia? Mit gondolhatott Joseph Roth szerelemről, származásról és száműzetésről? Báthori Csaba esszéiből megtudjuk mindezt.

 A kötet címe sokrétű utalás: a szerző több értelemben is a sötétség anyagával foglalkozik. Sötétben senyvedő, méltatlanul elhanyagolt írókkal; a sötét öntudat démonaival; mondhatnánk: sötétben méri meg tárgyainak igazi tartalmát. És még többet is jelent: mintegy hátrányos sakk-helyzetből igyekszik megnyerni a súlyos anyaggal folytatott küzdelmet. Tagadhatatlan, hogy írásainak etikai csapása is van.

 S talán ezért mutatkozik minden írása boldognak, találónak, elevennek.

 

Ő itt megy. Szárszó már nem mozog. Dermedt a föld, jeges minden verssor, szürke túlvilág a Balaton. Hisz a két lábában, a két kezében, a két személyben, aki benne lakozik. Számolja a személyeket magában. Hosszabb Pestre az út, mint a pokolba. Fenyítés az ősz, fehér fenyegetés a tó, a szél belül egyre deresebb. Miért félni a semmitől?

(József Attila Szárszón)

 

 

 

Báthori Csaba esszégyűjteményének második kötete zömmel a szerző magyar költőkkel foglalkozó írásaiból ad ízelítőt. Báthori szándéka minden elemzésben szerteágazó: igyekszik érzékletesen kibontani a tárgyalt lírikus versanyagát, szeretné feltárni a művek olykor homályos vonatkozásait, s közben nem feledkezik meg a művészi formálás fontos kérdéseiről sem.

 Báthori esszéinek közös vonása, hogy mindig mérvadónak tartja a tárgyalt szerző szándékait, s megpróbálja belülről megvilágítani a szövegeket. Hangja inkább megengedő, mintsem fölényes, inkább tárgyilagos, mintsem elragadtatott, inkább visszafogott, mintsem magabiztos.

 A kötetet kiegészítik a szerző olyan szövegei, amelyek a gyász pillanatában keletkeztek. S végül olvashatjuk azt a néhány interjút, amelyben Báthori a líra kardinális kérdéseihez szól hozzá.

 Báthori Csaba esszéit haszonnal olvashatja mindenki, aki kedveli a mélyebb merítést az értekező irodalomban. Mert elmondhatjuk: ez a próza nemcsak üres szavak dallamát visszhangozza.

 

A költészet – hosszabb távon – nem él meg szépség nélkül. Ennek a szépségnek azonban át kell fognia a személyiség legmélyebb tapasztalatait. Az, hogy a mai költő miként ír, főleg döntés kérdése. Etikai kérdés. Nem törekszem olyan szépségre, amely a tartalom igazságától függetlenül sugall másodlagos, mesterkélt mondandókat. A vers, meggyőződésem szerint, nem a világ ellen fordított rendetlenség.

(Részlet egy interjúból)

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2007
ISBN 978 963 8478 93 1 Össz
978 963 8478 94 8 I. kötet
978 963 8478 95 5 II. kötet
Terjedelem 296 + 432 oldal