01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Báthori Csaba: Kétszáz nyers vers

Leírás

Nyugat-európai költészet

Görög, latin, provanszál, francia, német, angol, spanyol és olasz költemények eredeti nyelven és magyar nyersfordításban

 

  „A költészetben a félreértés és a helyes felfogás alkalmasint tőszomszédok, és nemigen válnak el egymástól.” 


  „Elejétől a végéig a költői igazság kipuhatolására törekedtem, és azt tartottam szem előtt, amit az életben oly nehéz együtt elérni: egyszerre kerestem a tudást és a gazdagságot.” 
 

(Részletek Báthori Csaba Utószavából) 


 

Báthori Csaba új kötete – Szerb Antal Száz vers című könyve nyomán – szokatlan szempontból közelíti meg a költészet ismert (vagy nagyszerű ismeretlen) anyagát: kétszáz darabot közöl a világirodalom legszebb vagy legismeretlenebb alkotásaiból nyersfordításban. Az olvasó meglepődhet, hogy a fordításnak ez a formája önmagában – művészi formálás igénye nélkül is – milyen váratlan élményt nyújthat. Pedig kötetünk igazolja: a nyersfordítás nemcsak ismert kötött formájú versek eddig eltakart, a formahű magyar alakzat modellálása közben betemetődött tartalmi rétegeit tudja megvilágítani, hanem önmagában is új belátásokhoz vezethet. Itt-ott olyan benyomásunk támad, mintha egyenesen új verset ismernénk meg a vélt-ismert helyett. 
A kötet a világköltészet nyugat-európai ágait veszi figyelembe: a görög, latin, provanszál, olasz, spanyol, francia, angol és német költészet készletéből merít. A nyersfordítások anyagát némely esetben klasszikus vagy kortárs költők formahű vagy nyersfordításai egészítik ki. Az egymásban tükröződő szövegváltozatok célja, hogy megsejtessék: minden fordítási alakzatnak van létjogosultsága, van értelme, és minden árnyalat más-más jelentésmezőt tár szemünk elé. A nyersfordítások legfőbb célja azonban az, hogy a lehető legközelebbről megismertesse az olvasót az utolérhetetlen eredetivel. 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2011
ISBN 978 963 263 214 8
Terjedelem 616 oldal
Köszönet A kötet megjelenését Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata támogatta