NAPÚT 2010/6., B/2


Tartalom

Eötvös József
Én is szeretném…

KöszöntőEötvös József nevelésről-oktatásról: „A nevelés tehát, meggyőződésünk szerint, minden haladásnak első, egyedül biztos alapja, és azon meggyőződés, hogy haladnunk kell, csak arra int, hogy a nevelésről gondoskodjunk. A gyermek érzelmeit kell elsősorban nevelni, hogy értsen »a szív nyelvén«. Nagy szerepe van a nevelői eszközöknek, a személyes példának és a mesék hőseinek… Az anyagi szabadságot csak akkor vívhatja ki a nép, ha szellemi szabadságát már megszerezte.”
    Az „Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság idén már a 25. évébe lépett. Közjóért végzett tevékenységét Eötvös József nemzetről, kisebbségekről, nevelésről vallott nézeteinek szellemében, a minden gyermek számára minőséget és egyenlő esélyt biztosítani kívánó elvek alapján kezdte el és folytatja mind a mai napig. Annak ellenére, hogy az elmúlt negyed század folyamán ebbeli törekvéseihez a szükséges támogatást többnyire nem kapta meg, a Társaságot alkotó legkiválóbb magyar pedagógusok és a kis számú, de egyre gyarapodó cigány kollégáink munkája nyomán számottevő eredményekről szólhatunk.
    „Cigány kultúra integrálása az intézmény legitimálta kultúrába, az etnikumok békés egymás mellett élésének előmozdítása, művelődési eszközökkel” megvalósítására hét megye 15 településén és a fővárosban bázisintézményeket hoztunk létre, és átfogó kutatást, kísérletet folytatunk. A cigány szakértelmiség és művészértelmiség kinevelése érdekében országos beiskolázású, bentlakásos, érettségire épülő közép- és felsőfokú állami végzettséget adó színész- és filmes képzésünkön államvizsga-tantárgyként oktatjuk a cigány kultúra- és művelődési ismereteket. 120 végzett tanítványunknak mintegy fele kulturális területen, a média és a színház világában, másik fele az oktatásügyben, illetve vállalkozóként dolgozik. Példaképek, sikeres életutak című filmsorozatunk róluk szól. A családokkal való intenzív kapcsolat eredménye az is, hogy a kormány által meghirdetett közigazgatási tanfolyamra 450 fő jelentkezett és 250 fő megkapta azt az oklevelet, amely köztisztviselői munkakörre jogosít. Sajnálatos, hogy ezen egyetemet, főiskolát végzett cigány fiatalok negyede kapott csak munkát.
    A cigányság szülőföldjének, hazájának és anyaországának tartja Magyarországot, amit a közös történelem, esetenként a nemzeti célokkal való azonosulás példáz. A cigányság európai üldöztetése idején királyaink menlevelet, védelmet adtak az idejötteknek. A cigányság a társadalmi munkamegosztásból ősi mesterségeinek gyakorlásával, a nemzeti függetlenség védelméből a Bocskai-felkelésben, a Rákóczi- és a ’48–49-es szabadságharcban és az ’56-os forradalomban való részvételével állt helyt. A reformországgyűlések történelemformáló lendületéhez és atmoszférateremtő erejéhez Bihari János és zenekara is hozzájárult. A XVIII. század végétől két századon át a magyarság és a cigányság alkotóerejének közös gyümölcse a méltán világhírűvé vált cigányzene. Londonban júliusban a 12 legjobb világzenei album közé beválasztották a Rendhagyó prímástalákozó című lemezt.
    Az utóbbi húsz év során több esélyegyenlőséget célzó rendelkezés született, amelynek egy része látszatintézkedés volt, s szociális és oktatásügyi szempontból továbbmélyült a szakadék, és a magyar történelem előző századaihoz képest romlott a társadalmi kohézió, a bizalom, a szolidaritás, a hazához való tartozás biztonsága. A nemzeti tanévnyitón meghirdetett „Minőség és esély minden gyermeknek” nevelési és oktatási program új perspektívát kínálhat mind az ország válságból való kilábalásához és felemelkedéséhez, mind a többség és kisebbség közötti harmonikus együttműködés, társadalmi béke megteremtődéséhez. Társaságunk nevében e cél eléréséhez kívánunk minden pedagógusnak és gyermeknek boldog új, eredményes tanévet.


Kerékgyártó István

Rácz Gyöngyi

a Társaság Péli Tamás Művészeti Szakkollégiumának vezetője

elnök

A lap tetejére