Napút Online | 2010/1., 66–67. oldal


Tartalom

Nyáry Alfréd
Halkocsonya a szoláriumban

Evellei Kata
Kirajzolódom • Rajz • Vándorlás

Ágas Lehel


Eseményt festő pillanatszavak Incze Mózes képei mellérejtve ősidőt fon
eseményt festő pillanat
én itt vagyok te ott
kötöz mítoszi mozdulat
gomolygó szélbe
történtek jelet hasítanak

erősíted ha találod
halványul ha véted
mi öröktől szabadon fakad

    *

többé ne béklyózz elevent
bár távolba szakad
visszatekintvén
fejedből néz

időtől fogva szabad

érző folyamban
csorduló ajak
réveteg ujj kötelékké
szem bíbor vízzé fakad
ha torpansz
homlokod felhőzi áhítat

bízd rám magad
maradón térek eléd

    *

ősremegés
lobogtat lepelfalombot

hasadékból előragyog
burok-foszlányt kanyarít
kelő lélek

árnyéka
képpé révül

vászonfény-gyűjtő szem
termő tekintetté
könnytelen út
omló gyolcs-szegéllyé
csavar mindent
mi távolodni kénytelen


Abroncsha Te nem
hát nem érzi senki

abroncsod szorongatását
helyetted
viselni nem siet más
minek vérezné hiába homlokát
néki balsejtelem
maradsz
távértések különc gubanca

szemedre szivárvány-szőttest
kanyarít
mi idővágynak
másfelől nyakas magánynak
hívatik

szárnyaltat messze vég
szabad s meztelen ég
mézet mázol
igéző ajkad köré
bőrödre
ágazó gerinced nyomán

földnek, humusznak álmává érsz
s határszaggató
világgabalyító
tanúság
lész

A lap tetejére