Napút Online | 2010/1., 65. oldal


Tartalom

Toót-Holló Tamás
Üsse kő

Szemethy Imre
festményei

Ágas Lehel
Eseményt festő pillanat • Abroncs

Halkocsonya a szoláriumban


(Laborjelentés Szemethy Imre festményeiről)    A tarnavölgyi piktor beretvaszíjon táncolván szándékosan elbástyázza magát előző, patafizikus korszakától, s nemet mond a kis-orosz zsurnalizmus kísértésének, sőt aznapi pro urbi-imánknak is, midőn elénk tárja kéménybe illő delikátumait.
    (Aszályos panoráma avatott formabecsű üledéktárgyai vagy bútordiszkonti látomás egzakt kivetülése a hazai hellenizmus oltárán?)
    Vonalbírói futkozással s lengetéssel nyugtázhatjuk a frissen toborzott szellem rapszodikus megnyilvánulásaként értékelhető képeket és azt a jellemzően ráijesztő magatartást, melynek révén e nem tétovázó reformer fokozott iramú korunkban a bigbandiáner teológia előhírnöke leend.
    Szemethy Imre a szolmizáló eretnek dallamvezetésével rokon vásznain műfény és mesterséges tér kapcsolatán meditálva mintegy a teremőri aluszékonyságot teszteli, nehezen fellelhető, szétszórt motívumai mindössze a képzettársítás beindítására szánt kellékek. Ezek a normál hőmérsékletű szemlélőre esztrádfizikai tüneményként hatnak, felidézve a rangadó utáni kupéhasogatás impresszióját.
    Szerkesztési, komponálási elve muzikális termetéből (= csengőhang/ cimbalom/bőgő) következik, s kellően színleli a nomadizált formák leltári pontosságának hiányát. Részben kvadrátos-szferikus (objektoid), részben naivizáló-primitív térbeliség vetekszik itt a minerális színvilággal, a burdaszabású falukutatóra bízván a kérdést: – Miféle kedélyváltozások kényszerítik a népeket lakóhelyük ily mérvű elcsúfítására?
    Tárgyunkra nézve kedvező klimatikus fordulat lenne a profán részegységek tekintetében egy takaréklángon tartott miocén-modell ideiktatása, ám ezt meghiúsítja az a – Szemethy képeit nézdelő személy egyéb féltekéit igénylő – filozofikus tartalom, mely azúton válik mélyen hatóvá, hogy a munkaszüneti répagyalulást nemleges pártfogással kombinálja.
    Fékpadon szerzett borzongás mondatja velünk a végső szentenciát: keringés nélkül nincs élet a Kunságban s a környező megyékben! Úgy, akkor és hajdanán.

Nyáry Alfréd

A lap tetejére