Napút Online | 2010/1., B/2


Tartalom

Bíró-Balogh Tamás
Százhuszonöt éve született Kosztolányi Dezső

(Délibábos névetimológiai vagdalkozások és lehetetlenségek)


    kosz fn 1. Áll. Orvos Állatokon előforduló, emberre is átragadó gomba okozta bőrbetegség. 2. biz Piszok, szenny [? koszt ’lefoszt’ ? <hangulat] (Forrás: Magyar Értelmező Kisszótár – innentől MÉK)
    -t – tárgyrag (igéhez kapcsolódva igenévképző, a múlt idő jele)
    
koszt fn 1. biz Étkezés, ill. ehhez való élelem. Vendéglői ~; kiv; ~ és kvártély: élelmezés és lakás. 2. elav: ~ba ad (, vesz): pénzt heti kamatra kölcsön ad (, v.). [ném] ~ adás fn kiv Fizetségért koszt szolgáltatása. ~ból él. (Forrás: MÉK)
    
-l – igeképző
    kosztol tn (és ts) ige biz 1. Étkezik (vhol). vulg Eszik. 2. ts. Élelmez valakit. ~os mn és fn Magánszemélynél rendsz. pénzért ellátásban részesülő (személy). (Forrás: MÉK)
    
-ány – igéből névszót képző képző (deverbális nomenképző); főnévképző. Főként a cselekvés eszközét jelentő képzők: -tyú/-tyű (-attyú/-ettyű): dugattyú, billentyű; -óka/-őke: szívóka, ülőke; -ány/-ény: nyitány; -ál/-él; -al/-el: fonál, födél, huzal; -ály/-ély: akadály, szegély.
    Kosztolány 1. Fenyő-K., 1. azt. - 2. Nagy-K., kisközség Nyitra vármegye pöstyéni j.-ban, tót és német lakossal, vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Nagy-K. egyik főfészke volt Giskra cseh martalócainak, különösen pedig a hirhedt Dzvela zsebrák vezérnek, kit Mátyás király 1466. innen kiostromolt; a kuruc időkben is szerepelt. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
    
avagy
    Fenyő – Kosztolány Község Bars vármegye aranyos-maróti j.-ban, (1891) 999 tót lak. Az itteni Viktoria barnaszénbánya évenkint 6370 q. barnaszenet termel, bányamértéke 31,58 ha., a munkások száma 16. A bánya a jelen évben alakult, a Viktória kőszénbánya-társaság birtokába ment át, mely egy millió forint tőkével az egész északnyugat-Magyarország kőszénszükségletét szándékozik ellátni. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
    
André Kostolany (Kosztolányi Endre, Budapest, 1906. február 9. – 1999. szeptember 14.) magyar zsidó származású tőzsdeguru és spekuláns. Életének legnagyobb részét Franciaországban és Németországban töltötte. (Forrás: Wikipédia)
    
-i –melléknévképző (birtoktöbbesítő jel)
    kosztolányi – Kosztolányból való, onnan származó (így gondolnám…)
    
Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885. március 29. – Budapest, Krisztinav, 1936. november 3.): író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja. Csáth Géza unokatestvére.
    (Forrás: Wikipédia)

Zalán Tibor

A lap tetejére