NAPÚT 2009/10., 150–151. oldal


Tartalom

Szabadi Judit
művészettörténész

Peták István
újságíró

Hambuch Vendel

újságíró, történész (Mucsi, 1940. december 8.)

    Tolna megyei szülőközségemben a második világháború előtt csak németek (svábok) laktak. 1944-ben kb. száz sváb lakost elhurcoltak a Szovjetunióba kényszermunkára. Az igazi csapás 1946-ban érte a lakosságot, amikor júniusban a sváb lakosság 80 százalékát hazájukból száműzték. A maradék sváb lakosság „kényszer-kitelepítésére” 1947-ben és 1948-ban került sor. 1948. január 25-én családomat kényszerítették összecsomagolni összesen 5 kg súlyú batyut és mi, a három gyerek jelentkeztünk a községházán: a 17 éves nővérem, a 16 éves bátyám és én, 7 éves fiú. A hadifogság miatt súlyos beteg édesapámat, édesanyámmal, nagymamámmal, hátrahagyták. Nővéremmel azonban sikerült megszöknünk, bátyám meg leugrott a lovas kocsiról és elszökött. Azután sokáig bujkáltunk, a szénakazalba vájt üregben aludtunk, míg a helyzet normalizálódott. Utána a szülőfalumban végeztem az általános iskolát. A bp.-i Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a német–történelem szakot végeztem el. Az egyetem elvégzése után egy évig tanítottam, majd elnyertem a Magyar Rádió egyik pályázatát, így 1964 és 2001 között a Radio Budapest német nyelvű műsorának voltam munkatársa, majd főmunkatársa. A pártnak nem lettem tagja, munkásőr és besúgó sem lettem. Távol tartottam magam a politikától, de nagyon keményen dolgoztam, sok riportot készítettem egyszerű parasztokkal, munkásokkal, de németül jól beszélő értelmiségiekkel is, valamint az NSZK-ból érkező vezető politikusokkal, közéleti személyiségekkel, így többek között Joseph Strauss-szal és Willy Brandttal, Helmut Schmidttel. Főmunkám mellett szakítottam időt a svábság történetének, kultúrájának kutatására. Tizenhárom könyvet írtam, szerkesztettem. Pusztavám hagyományos szőlőműveléséről írt könyvemmel doktoráltam 1971-ben. Markáns sváb személyiségek című kötetem 1986-ban jelent meg. 1987-ben szerkesztettem a 300 éves együttélés – A magyarországi németek történetéből nevű kétkötetes művet. Szülőfalumról, Mucsiról írt könyvemmel megszereztem a történettudományok kandidátusa című akadémiai fokozatot. Társszerkesztője és társírója voltam az 1990-ben megjelent, Magyarországi németek elhurcolása című kötetnek. 1994-ben adták ki a Jakob Bleyerről szerkesztett könyvemet. 1998-ban szerkesztettem a Hazai németek az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban című kis könyvet. 1998: Németek Budapesten; 1999: Deutsche in Budapest; 2002: Deutsche in der Innenstadt-Leopoldstadt; 2003: Deutsche im Burgviertel. Mindegyiknek én voltam a szerkesztője és társszerzője. 2001-ben a millenniumi kötetem jelent meg: 1100 Jahre deutsch–ungarische christliche Beziehungen. Feleségem, a nagy támogatóm, a Mór mellett fekvő Pusztavámon született. Két fiam és hét unokám van. Fiaim részben folytatják munkámat.

A lap tetejére