NAPÚT 2009/3., 120–123. oldal


Tartalom

Basa Viktor
A képviseleti líra-modell iróniája

Iancu Laura
Offertórium

Huika-termés


(Tűnődés a Napút 2008. áprilisi száma fölött)    A címbeli betűcsere nem elírás: a recenzens arra vetemedett, hogy az english-hunglish mintájára eme gonosz kis szójátékkal érzékeltesse: nem mind haiku, ami fénylik. A lelemény persze sántít némiképp, mert nemcsak magyar nyelven születnek 5-7-5-ös versek, melyek az olvasóban nem válnak haikuvá – s ekképp megmaradnak bezárt huika-létükben –, de a jelenség, a dolog természetéből adódóan, mondhatni: nemzetközi. Bátorkodunk kijelenteni: feltehetően a nagy Basónak is lehettek sikerületlen darabjai…
    Ámde: lehet-e magyarul haikut írni? Létezik-e magyar haiku?
    A Napút két bevezető tanulmánya is ezt a kérdést feszegeti, s ad is rá két végletes választ:
    Szepes Erika gondolatmenetének végeredménye leegyszerűsítve: igen, ha a magyar költő talál a japáni helyett saját mitológiát, s annak filozófiai rendszerében a műfaj formai szabályait követi, akkor az haiku.
    Ivánovics Beatrix figyelemre méltó, zen ihlette esszéjének – melyet a szerző magánkritikája ellenére: érdemes volt megírni, gondolatébresztő elolvasni – kifutása a másik véglet. Ha jól értjük: a haiku zen-buddhista költészet, zen pedig csak Japánban van, ergo a haiku japáni privilégium.
    Ennél a gondolatmenetnél kapcsolódik be recenzens – aki máris színt vall: a két szélső ösvény közt valahol középúton jár –, és merészen kijelenti, egy mérvadó (japán) teoretikus véleményére hagyatkozva: zen (és persze tao, jóga meg minden) pedig mindenütt van, ergo itt nálunk is, még ha nem is tudunk róla. (Erről már csak egy mondat, egy hevenyészett idézet: „Ha az emberiség az élőlényekkel egyetemben kipusztulna a földről, az utolsó fűszálban még akkor is ott lenne: a zen.” Zen bezárva…)
    Célozzuk meg a klasszikus magyar haiku létjogosultságát!
    Mi magyar ajkúak is a természetben élünk, annak tükrében örömöt, bánatot, szerelmet, magányt, elmúlás fölötti rezignációt érzünk; néha-néha átérezzük a létezők és a lét ürességét. Szerencsére még van négy évszakunk, és kigo is kerül hozzá; csak mutatóba: első hóvirág, ibolya – tavasz; napraforgó, pacsirtaének – nyár; költöző madarak, ökörnyál – ősz; hóval fútt ösvény, jégrianás – tél. A magyar olvasó a krizantémról a halottak napjára, a kivágott fenyőről a karácsonyra asszociál. (Recenzens, bár májusfát nem állított, még locsolkodott nárciszért, szüretelt asszonyi mosolyért, és társasági életébe szívesen bevezetné a cseresznyevirágzás-bámulást…) A vers-komponáláshoz elég gazdag anyanyelvünk – még ha nem is dúskálunk az angol nyelv sokértelműségében, a horvát rövidségében, a japáni ez-is-lehet-az-is-lehet talányosságában –; vannak magas és mély, hosszú és rövid hangzású szótagjaink – mondhatnánk: moráink –, és, uram bocsá’, néhány kirejink is akad: lám!, jaj! (erotikus párja: juj!), ni!, hej!, és természetesen: ó! (óh!). Tessék tehát magyar haikut írni; ha nem a fentiek szerinti klasszikusat, akkor, minden szabályt feledve – elsőre is a tizenhét ujjunk számolgatását –, free-style-osat, vagy, ha valaki az emberi kapcsolatokra érzékeny és humoros témára lel: magyar senryut!
    Olyan darabot, ami inkább nyitott, mint zárt; inkább talányos, semmint váteszi; ami megmozgatja az olvasó lelkét, benne emlék-képét, fantáziáját; amelyben van valami hiány, máshol sűrítés; és mindenképp elhallgat, amikor kell.
    Mert hiába a legszebb kerek, csiszolt természeti leírás, lírai szerelmi vallomás, avagy a legelmésebb megszívlelendő aforizma – ha mi csak a szó-festmény, szó-fotó szemlélői vagy a költői gondolat-érzület megértői vagyunk, nem tudjuk a verset haikunak olvasni. A recenzens számára legalábbis, jaj!, megmarad huikának…
    A Napút-szám (mely fölött pipánkból füstölünk) jó néhány fiatalnak (középhaladónak) vélt szerzője darabjairól elmondható, hogy benne van a haiku ígérete; némelyike pedig egyenesen: az. Recenzens, hosszas megfontolás után, botor kis változtatásokat, megjegyzéseket téve a költeményekhez, fogadatlan prókátorként, bátorkodik néhányra rámutatni. (Figyelmünk most nem terjed ki a műfordításokra, a befutott nevekre, és a Sárközi László felütésére született láncversre, habár őróla nem hallgathatjuk el: jó néhány darabja hitelesíti – magyar haikut ír.)

    Balogh József (szinte minden darabjában haiku-csíra) írja:

Száraz falevél olvasnánk inkább: Száraz falevél
táncol az őszi széllel. táncol őszi szélben –
Temetőkapu temetőbejárat

    (Egy megszemélyesítés is, a levélé, majdnem sok; a másodikat, a szélét, már nem bírja el a műfaj. A temetőkapu statikus – a temetőbejárat nyugtalanságot kelt az olvasóban: bizony, oda be kell menni…)

    
    Bozsoky Erika (meditatív hajlammal) írja:

Egy kopár bokron olvasnánk: Kopár bokron
csipkebogyók kacagnak: csipkebogyó dínom-dánom:
itt felejtett nyár itt feledett nyár

    Cserny Timi Pookah (a csend és a kis pillanatok ihletettje) írja:

lepréselt virág javaslat: lepréselt virág
a nevetésed: télen télen majd előveszem
majd előveszem a nevetésed

    (A javasolt darabban Basó 33 jegyzett költői trükkjének egyike, a pivoting = tengelyezés áll elő: a középső sor, mint tengely ide-oda forgatja az olvasó kíváncsiságát, mígnem magában felkiált: aha!)

    Kiliti Natália (elteázgat, elverselget, a végén egy haiku várja):

Öblös csészében olvasnánk: Öblös csészében
Eltűnik az üresség eltűnik az üresség, ím!,
S én létezem a tea-lét

    Kiss Georgina (a „Dilemma” címet elhagyva):

Hogyan döntsem el: átírva: Ki merne dönteni:
Lepkeszárny vagyok-e most, tépett lepkeszárny?
vagy virágszirom? rőt virágszirom?

    (Egyéni lírából – zaklatott sorskérdés… Ha maradni akar az én-nél:)

    Döntenem kéne:
lepkeszárny vagyok, vagy
hullt virágszirom?

    Kósa Emese (a finom érzékelések krónikása):

Fáradt hajnalon javaslat: Fáradt hajnalban
krizantémok illata krizantém-illat sürget
hazahívatás hazaútra

    (Az első sor csupa a,á-ja még inkább mondja a városi élet monotóniáját; a középső sorban a magas hangrendű szótagok reményt adnak; majd a harmadik sor sugallata: haza, halottak napjára, temető-látogatásra…)

    Kovács Roland (érzéke a zenre – az se baj, ha netán utánérzés):

Fontos dolgaim játékos javaslat: Fontos dolgaim
Hirtelen elfeledtem legott elfeledtem –
Egy pipacs láttán köszönöm, pipacs!

Repedt csészében, vessző elhagyva: Repedt csészében
Üdvös megpróbáltatás üdvös megpróbáltatás
Teának lenni. teának lenni.

Kaptam egy pofont ha lehetne: Pofont kaptam
Félkezű Mesteremtől, félkezű Mesteremtől:
Ezzel megtapsolt. egy tenyér, ha csattan?

    Nagy Mihály (bökverse akár e recenzió mottója is lehetne):

Ötödször számlá- kis módosítással: Ötödször számlá-
lom ujjaimat: számtan, lom ujjaimat: számtan
vagy haiku ez? ez, vagy haiku?

    (Még formailag is mutatja a huika jellemző ismérvét: az első sor hatodik szótagját elválasztva átviszi, csak hogy öt maradjon – ilyen sehol máshol nincs a haiku-irodalomban! Itt, persze, nagyon ül – reméljük: tudatos. A költő kérdésére válaszul: nem haiku – de senryunak elfogadva… Recenzens most iszik egy kupicával, és máris ideír valamit:)

vén körtefácskám
hossz és bessz idusán
csak a pálinkád!

    Szelőczei Orsolya (elvitathatatlan stílusérzékkel) írja:

Minden szerelmes szeretnénk olvasni: Volt-lesz érintés
érintés illata a szerelem-illata mind
tenyeremen van a tenyeremen

    Valyon László (klasszikus haikuja):

Csorbult csuporban kis módosítás: Csorbult csuporban
Bomlott ki meddő nászra bomlik meddő virág-nász:
Két cseresznyeág két cseresznyeág

    (A haiku történése jobb, ha jelen idejű. Nagybetű elég a kezdéshez. Itt is van Basó-tengely…)

    Ha a szerzők, a magukénak érezvén, elfogadják a módosítást, akkor az az övéké… További stúdiumokat kívánva – ha szabad:

Bakos Ferenc

    Utóirat: A recenzió írása és átnézése közt, mit látunk?:

még dermedt fák közt
újra meg újra
vadgerle-szerelem

A lap tetejére