NAPÚT 2009/1., 68–74. oldal


Tartalom

Deres Péter
Se az, amit gondolok

Carbonaro
A bérgyilkos és a Mester

Gyorgyovich Miklós


A répa


(Az alaptörténet vége)Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
a kisegér húzta a macskát
és kihúzták a répát.

bolondos
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
a kisegér húzta az időt.

fatális
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
a kisegér húzta a macskát
és kihúzták a gyufát!

fizika 1.
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
az egér húzta a macskát
EZEK SORBA VOLTAK KÖTVE


fizika 2.
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta a répát,
az unoka húzta a répát,
a kutya húzta a répát,
a macska húzta a répát,
az egér húzta a répát
EZEK MEG PÁRHUZAMOSAN…
csillagkapcsolásban

fizika 3.
Nagyapó húzta a répát,
a répa húzta nagyapót.
(A hatás-ellenhatás törvénye.)
[Míg csak egymást húzták eredménytelenül
fizikai értelemben nem történt munkavégzés.]

politika
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
a kisegér a macskát…
Te jó Ég!
Ennyien egy répát!
Ez a szocialista
termelés mintapéldája.
Bele is bukott a rendszer.

team-munka
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó húzta nagyapót,
az unoka húzta nagyanyót,
a kutya húzta az unokát,
a macska húzta a kutyát,
a kisegér a macskát…

magyaros 1.
Nagyapó húzta a répát,
nagyanyó cukkolta nagyapót,
az unoka heccelte nagyanyót,
a kutya hergelte az unokát,
a macska gerjesztette a kutyát,
a kisegér gúnyolta a macskát…


magyaros 2.
Nagyanyó dirigálta nagyapót,
az unoka bírálta nagyapót,
a kutya megmorogta nagyapót,
a macska csípőre tett manccsal nézte nagyapót,
a kisegér kiröhögte nagyapót.
Nagyapó egyedül húzta a répát.

graffiti
Nehogy má’ a répa húzza ki a nagyapót!

mondások
Addig nyújtózkodj, amíg ki nem jön a répa.
Az ostoba húzza a rövidebbet (répát).
Répa, retek, mogyoró,
kihúzgálva, úgy a jó.
Vigyázz, nagyapó, mert kihúzod a répát!
Ki mint veti ágyát, úgy húzza a répát!
Ki ne húzz a sodromból – így a répa.
Nagyapó, húzd! Ki tudja, meddig húzhatod.

matematika
Nagyapó és nagyanyó együtt
házaspárok halmaza,
emberek halmaza,
fiúk és lányok halmaza.
Unokával együtt
generációk halmaza,
kisegérrel együtt
emlősök halmaza,
répával együtt
élőlények halmaza.

irodalom
A kihúzott répa meghal ma
a nagyapó nem hal ma
a friss rög nem sírhalma.

Ám, ha túlerőlteti magát:
nagyapó meghal ma,
helyben lesz sírhalma
s a répa nem hal ma.


ének (sajnos csak a dal szövege idézhető)
nagy a Pó
nagy a nyó
mi lá répa dó.

ti a nyó és mi a pó
fá ra dó
mire rép a szó.

német nyelv
grószfater hat den répa gezogen
grószmutter hat den grószfater gezogen
der enkel hat di grószmutter gezogen
der hund hat den enkel gezogen
di katze hat den hund gezogen
di mausz hat di katze gezogen
Na und?
Tudták ök egy frászt répa kihuzni!torna
húzzad egggyet
húzzad egy-két
húzzad egy-két-há
húzzad egy-két-há-négy
egy-két-há-négy
egy-két-há-négy
húúúúúúúzd meg!!!!!!!!

játékos torna
– Adj király egy répát!
– Nem adok.
– Akkor kihúzom.
– Húzzad, de bírd!
– Kihúzom biz!

feminista
Nagyanyó nélkül? Tudod, mikor….


filozófia
premissza 1:
Nagyapó,
nagyanyó,
unoka,
kutya,
macska,
kisegér
külön-külön gyengék.
premissza 2.:
Együtt erősek.
Konklúzió:
Húzzák együtt a répát.

csoportterápia
középre venni a répát
az lesz a megosztás tárgya
Ha a mese eredetijét tekintjük:
világosan látszik, hogy ki van a
tárgyhoz legközelebb.
Végigkísérhetjük, hogyan
alakul ki a kiscsoporton belül a rangsor.
Középen tehát a nagyapó, s a periférián
a kisegér.
Törekednünk kell arra, hogy a répa
valóban középre kerüljön, azaz üljék,
térdeljék körbe lehetőleg egyforma
távolságban a csoport tagjai a répát.
Hosszabb megosztás esetén vihetnek
magukkal kis sámlikat is.

pszichológia
A mese a patriarkátus
megerősítését célozza
a fejlődésben lévő
gyermekben.
Elhiteti, hogy a helyes
erősorrend a következő:
nagyapa, nagyanya, unoka,
kutya, macska, kisegér.
Egyben utal arra is, milyen sor-
rendben kapnak az ételekből:
először nagyapó vesz, aztán nagyanyó
s azután csak az unoka. Majd egy űr, egy
szemeteskocsi, s csak azután a lelkes állatok.
Ha ugyan ki tudják húzni a répát.

régészet
Miért kell egy egész kutatócsoport a
répalelet kitermeléséhez?
Mert sokoldalúan jobb hozzáfogni
az ásáshoz. Mert túl sok a hajszálgyökér,
és félő, hogy megsérül ez a páratlan (1 db)
aranysárga répa. S végül, mert félő, hogy
kellő kontroll hiányában valamelyikük
meglóg a kinccsel. Jobb, ha ügyelnek egymásra.

történelem
Már nagyapáink felvették a harcot a répával.
Kezdetleges módon, úgyszólván puszta kézzel
kísérelték meg leküzdeni a pöffeszkedő répát.
Répát tépáztak volna, ha tudtak volna.
De még nagyanyáink tépéscsináló gondoskodása
is kevés volt a répa leküzdéséhez.
A répa ugyanis erősen belegyökerezik a
talajok tudatába. Kitéphetetlenül.
A kutya se gondolta volna, hogy eredményesen
vehetik fel a küzdelmet a minden erejével földjébe
kapaszkodó répával. Teljesen macska-egér harcnak
látszott a csata kimenetele.
Ám ekkor eleink cselhez folyamodtak:
Egér-macska barátságot kötöttek és kutya-macska békét is.
Összefogással aztán egyetlen letámadás elégnek bizonyult
a répagyökerek végső elszakításához.
Egyszer s mindenkorra elintézték a répát.

földrajz
A répaföld csaknem kihalt
a száraz, forró, sivatagi éghajlat miatt.
A fekete humusz növénymegtartó képessége
szinte nulla: pikkelyesen felkunkorodik az
aszú földfelszín. Hónapok óta tart a szárazság.
Négyzetmérföldenként átlag egy répa a terméshozam.
Kitermelése is hallatlan erőfeszítést igényel.
Ott dolgozik a település apraja, nagyja. (Nagyapó,
nagyanyó és a törzsfőnök unokája.)
Még a helyben fellelhető emlősöket is (kutya, macska, kisegér)
belevonják a kitermelésbe, hogy gazdaságossá tegyék a munkát.
Előfordul, hogy a tektonikus mozgásokat bevárva fognak
a betakarításhoz.
A földrengés hatalmas morajára megindulnak, és közös
akarattal kifejtik a répát.


hittan
Ha hiszitek, ha nem, a répa bűnös módon tunyul
a földben. Semmit sem csinál, sőt nagyapó, nagyanyó
jóra való törekvését is igyekszik megakadályozni.
Nincs tekintettel még az ártatlan gyermekre,
az unokára sem.
Csak akkor enged némileg, amikor vadállatok
szétmarcangolással fenyegetik.
De még ebben az esetben is hatalmas és
megingathatatlan, biztos hitre
van szükségük a húzó erőknek, arra, hogy elhiggyék:
a közös akarat radikális megoldást hoz, melynek
gyümölcse a gyümölcsnek aligha nevezhető
répa lesz.

ENSZ-statisztika
A mezőgazdaság fejlődésére mi sem jellemzőbb, mint
az, hogy míg a történelem hajnalán akár csak egy répa
kihúzásához 3 ember és 3 állat együttes erejére volt szükség,
addig ma egyetlen farmer egyhektárnyi répát kihúz egyetlen
műszak alatt, mely kb. százötven tonnának felel meg, s kb.
75000 db.

tiltakozás
Ma délelőtt a parlament előtt tiltakozójegyzéket kívántak
átadni a miniszterelnöknek az állatvédő liga tagjai és a
gyermekmunka ellen tüntető egyesületek képviselői.
Felháborodásukra az adott okot, hogy nagyapó és nagyanyó
unokájukat s néhány háziállatot arra akarta kényszeríteni,
hogy erejüket messze meghaladó tevékenységet folytassanak:
répát húzattak volna ki velük, amire köztudottan sem egy kisgyerek,
sem a kutya, sem a macska, de még egy kisegér sem alkalmas.
Mi lesz ezzel a világgal? – teszik fel a kérdést jogosan.

A lap tetejére