NAPÚT 2007/4., 130. oldal


Tartalom

Felhős Szabolcs
A Partium tizenöt éve

Dr. Koncz Gábor
Régiók találkozása

A Várad öt éve    2002 januárjában, egy tágas nagyváradi lakásban gyűlt össze kéttucatnyi váradi sajtós és művészember, akik elhatározták, hogy az 1996-ban végleg megszűnt Kelet-Nyugat helyett új folyóiratot kell alapítani a városban. A találkozó résztvevői egy öttagú szervezőbizottságot választottak, mely a következő hetekben fokozatosan szerkesztőbizottsággá alakult át.
    A Várad végül annak az évnek a tavaszára meg is jelent, hivatalos alapítója a Nagyváradi Ady Társaság. A lapnak eddig 33 száma jelent meg, a kezdetektől megtalálható az interneten is, www.varad.ro címen.
    A Váradot 2006 februárjától a Bihar megyei Önkormányzathoz tartozóan az önálló gazdálkodású kulturális közintézmény adja ki.
    2007-től megkezdődik a fokozatos áttérés a havi megjelenésre: ez évben tíz alkalommal jelentkezik a lap, míg 2008-tól havi rendszerességgel. Szerkesztői: Kinde Annamária, Demeter Szilárd, Szilágyi Aladár, Tavaszi Hajnal, alapító szerkesztők: Barabás Zoltán, Gittai István, dr. Indig Ottó, Lipcsei Márta, főszerkesztő: Szűcs László.
    A Kelet-Nyugat szellemi örökségét vállalva a Várad nyitott mind a szerzők, mind a műfajok, illetve a különböző tematikák tekintetében is. Az alaptematikák – irodalom, művészet, társadalom, tudomány – célja minél szélesebb érdeklődési körű olvasóréteg megszólítása. A lap a szokásosnál gazdagabb képzőművészeti anyagot közöl, ennek szerkesztője a Munkácsy-díjas művész, Ujvárossy László. A megjelenés sűrítése maga után vonja a folyóirat szerkezetének változását is, új rovatok, új állandó szerzők bevonásával, miközben az internetes felület tatalmában részben eltávolodva a laptól, önálló váradi kulturális portálként működik. Újdonságot jelent a fordítóműhely, ahol elsősorban kortárs román szerzők munkáit olvashatják magyarul, illetve a 20. életévüket be nem töltött fiatal szerzőknek közlési teret kínáló Junior.
    Ugyancsak a lap egyik kezdeményezése a Törzsasztal elnevezésű havi irodalmi est, melynek szerkesztett szöveganyagát rendszeresen közli a lap. Az idei vendégek, akikkel hangos interjú is készült: Závada Pál, Pablo Urbányi, Spiró György, Vámos Miklós, Esterházy Péter, Vörös T. Károly, Dés László.

Szűcs László

A lap tetejére