Napút-füzetek 10.


Napút 2006/10.

Németh Péter Mikola
Mysterium carnale

Zsille Gábor
Krakkói jegyzetek

Kolofon


Felelős szerkesztő:
Szondi György

Szerkesztő:
Király Farkas

Szöveggondozó:
Kovács Ildikó

Tördelőszerkesztő:
Szondi Bence

ISSN 1787-6877
ISBN-10 963-8478-50-0
ISBN-13 978-963-8478-50-4

Terjedelem: 44 oldal

Németh István Péter


Arácsi Anakreon


BordaloskönyvR

észlet egy interjúból, amit a szerzővel Kellei György író készített: „Ha metszőolló hegye karcolná Anakreon kézfejét, az én vérem serkenne ki. Csodálatos, hogy több mint 2500 éve énekelteti a bor- és vers-barátokat. Álarca mögül sokan szóltak: Goethe és az általad emlegetett Csokonai például. (Bárcsak jó tanítványuk lehetnék!) Több okom is volt, hogy formáit, hangját és motívumait a magam verseibe vegyítsem, vagyis: hogy egyik, az utóbbi életszakaszomban mímelője legyek.
    1) A Balaton partján élt őseimnek, ameddig visszatekinteni tud a család, mindig voltak szőlői.
    2) Borról és szerelemről verset nem írni ezen a tájon: bolondság.
    3) Anakreon segítségül névjegyet ad az időből kizökkent vagy kibillentett embereknek. (Amikor ezeket a sorokat írom, már majdnem esztendeje, hogy csak gyerekverseim sikeredtek. No, ezek előtt írtam ezeket az (ál-?) öreg vallomásokat negyven éves fejjel a borvidékeken.
    Hajamnak nem volt se híja, se hója igen még Bogláron, Füreden, Arácson és Tapolcán… Remélem, hogy az igazi „őszikéim” már időben fognak megszületni!)


Németh István Péter 1960-ban született a Balatonhoz közeli Tapolcán. Irodalomtörténész, költő és verses műfordításokkal is szívesen foglalkozik. Könyvet írt Batsányi János, Keresztury Dezső, Czigány György és Kerék Imre költészetéről. Több önálló versgyűjteménye van, évente úgynevezett irkákba rendezi és adja költeményeit és műfordításait.

A lap tetejére