A Nádasdy dekádja    Hihetetlennek hangzik, de valóban tíz éve annak, hogy Nádasdy Ferenc hazalátogatása alkalmából a gyakorlatban is elindította a folyamatot, melyet a rendszerváltozás után elméletileg eltervezett.
    Amikor az első demokratikus kormány megalakult, mi, a külföldi emigrációban élők természetesen örömmel hallottuk a híreket, de egyben rádöbbentünk arra a rideg tényre, hogy eddigi életünk céljai, törekvései és a létfenntartáshoz szükséges munkánk elvesztette értelmét. Előjött a régi nagy dilemma: hová is tartozunk voltaképpen? A válasz egyértelműnek tűnt számunkra: Magyarországon a helyünk. Segítsen mindenki a maga módján, a rendelkezésére álló eszközökkel.
    Meghatároztuk hát a célokat, és ütemtervet készítettünk, amit akkor reálisnak tartottunk. Az észak-amerikaiak kevésbé láthatták a valós lehetőségeket és akadályokat, mert tapasztalataikból hiányzott az, amit Magyarországnak el kellett szenvednie. A szabad demokráciákban élők feltételezték, hogy a rendszerváltozás után minden visszaállhat az eredeti állapotába, és az elkobzott javakat a károsultak visszakapják. Magyarországon – felmérve a helyzet nehézségeit – a kárpótlással kapcsolatban törvények születtek, melyeket mindenki elfogadott. Az ország ezeréves múltját és a Nádasdy család nyolcszáz éves hagyományait a Nádasdy Alapítvány a jövő szolgálatába állította. Céljainkkal az Észak-Amerikában és Európában élők egyaránt együtt éreznek, támogatják a kulturális kapcsolatok kiépítését, a környezet és művészet terén tervezett munkánkat.
    Megszületett a Nádasdy Alapítvány akadémiakoncepciója. Az első euforikus lendületben sokkal egyszerűbbnek tűnt a feladat. Lázasan dolgoztunk, építettük kapcsolatainkat. Hálásak vagyunk azoknak, akik mellénk álltak, és munkájukkal, tanácsaikkal és lelkesedésükkel segítettek bennünket. Végtelen a névsor, nem lehet leírni.
    A sok segítő szándék mellett nézeteltérések is adódtak. Ennek alapja, hogy a műemlékvédelem egyes intézményei az épületek hasznosításában a múltat célozták meg. Mi a jövő nemzedékeinek kívánunk teret adni, felhasználva a szép és természetes környezet adottságait Nádasdladányban.
    Az alapítványhoz nagy számban érkező levelek egyértelműen támogatják az Akadémia céljait. Ezeket megőriztük a könyvtár részére. A sok írásos dokumentáció, videokazetta, rádióinterjú, cikk stb. mind fontos láncszemei az elmúlt tíz év eseményeinek. Íme néhány, az 1993. óta folyamatosan működő alapítvány munkájából: Gálakoncert a Magyar Állami Operaházban, magyar kortárs kiállítás az Ernst Múzeumban, számos csereprogram fiatal művészek és környezetvédelmi szakemberek támogatására Kanada és Magyarország között, természetvédelmi felmérések a parkban, szimpóziumok, millenniumi ünnepségek, hangversenyek születtek. Az építkezés üteméhez alkalmazkodva bővítjük programjainkat. Szimpóziumainkon eddig mintegy százhúsz kiemelkedő előadó, művész és több mint 2200 hallgató vett részt. Az Ütő Endre rendezésében megtartott Operafesztivál-sorozatra a tavalyi és tavalyelőtti évben négyezer látogató jött el a Nádasdy-kastély szabadtéri színpada elé.
    A Nádasdy-kastély és park védett, el nem adható nemzeti örökség, ez az alapítvány 1992–93-as munkájának eredménye. A NKÖM és az OMvH (ma KÖH) az alapítvány indítványozására kiemelte a kastélyt a 2000-ben bevezetett kastélyprogramból, amelyben befektetőket keresnek vagyonkezelési jog átvételéhez. A külön elbírálás eredményeként a műemlékegyüttes vagyonkezelője a Műemlékek Állami Gondnokság (MÁG), hasznosítója az alapítvány marad. A restaurálási költségek túlnyomó részét továbbra is a Magyar Államkincstár fedezi a MÁG révén, de tovább folytatódnak a tárgyalások a restaurálás és a hasznosítás megosztott feladatairól. Az alapítvány is folyamatosan keresi a magán- és külföldi tőke bevonásának, állami pályázatokon való részvételnek a lehetőségeit. Próbálkozásaink többször sikerrel jártak. Ilyen volt például a Henry Ford Természeti Örökség európai díja, az angliai Headly Trust-díj, a Rockefeller Brotherstől és a Bajor Műemléki Hivataltól nyert összegek, az amerikai Alcoa Foundationtől kapott többszörös támogatás és több sikeres minisztériumi pályázat.
    Néhány éve alakult a Nádasdy Akadémia Baráti Köre. Az innen befolyó évi hozzájárulásból próbáljuk előteremteni az iroda működéséhez szükséges minimális költségeket.
    A szűkre szabott költségvetés miatt az építkezés sokkal lassabban halad, mint reméltük. Ettől függetlenül tesszük a dolgunkat a körülmények adta lehetőségeken belül. Nádasdy Ferenc elhatározta, hogy terveit megvalósítja. Erőssége az, hogy az ügy érdekében sok embert képes lelkesíteni és megnyerni. Céltudatosság, türelem és teljes elkötelezettség jellemzi az elmúlt éveket. Azt hiszem, minden barátunk nevében bátran állíthatom, hogy már az alapítvány eddigi munkájának eredményéihez is szívből gratulálhatunk, és minden okunk megvan a jubileum megünneplésére!

Nádasdy Nikolits Andrea


    A nádasdladányi Nádasdy-kastély. A Fejér megyei Nádasdladányban található Európa egyik büszkesége, a XIX. században, angol Tudor-stílusban épített Nádasdy-kastély. Gróf Nádasdy Ferenc (1842–1907) kezdeményezésére a kastély terveit Linzbauer István (1838–1880) készítette el. Az építkezés 1873 és 1876 között zajlott le Hübner Nándor építész vezetésével. Linzbauer István halála után a kastély legdíszesebb termeinek (Ősök csarnoka, könyvtár, kápolna) kialakítását Hausmann Alajos végezte el. A kastélyt a kor modern technikai berendezéseivel szerelték fel: a nagyobb termekbe gázvilágítást, légfűtést, a falakba beszélőcsöveket építettek. A 4500 négyzetméter belterületű kastély és a 33 (jelenleg 23) hektáros, botanikai ritkaságokban gazdag park 1945-ig a nyolcszáz éves múltra visszatekintő Nádasdy család otthona volt. Az épületet 1993-ban az alapítvány kezdeményezésére el nem adható, kiemelt műemlékké nyilvánították, így nem kerülhet ki a magyar nemzet tulajdonából. 1993-ban a kastély új és szélesebb társadalmi célokra történő felhasználására tervet nyújtottunk be. Ennek alapján 1994-ben írtuk alá a kastély vagyonkezelőjével, a Műemlékek Állami Gondnokságával azt a szerződést, amely szerint az alapítvány 99 évre használatba veszi a MÁG által – az akadémia céljait figyelembe véve – felújított épületet. A park és a kastély továbbra is nyitva marad a nagyközönség előtt. Az évnek mintegy 28 százalékában, a kastélyt vállalati megbeszélések, konferenciák és továbbképzések céljára bérbe adjuk, melyek bevételéből működési és fenntartási költségeink 85 százalékát fedezni tudjuk.
    A Nádasdy Alapítvány. A Nádasdy Alapítvány Magyarországon, Kanadában és az Egyesült Államokban bejegyzett non-profit szervezet. Munkatársai, kuratóriuma és Baráti Körének tagjai azon mukálkodnak, hogy a felújítás után kibontakozhasson a kastélyban a Nádasdy Akadémia – Művészet és Környezet tevékenysége. Az épület és parkja a restaurálás ideje alatt is számos rendezvénynek ad otthont, melyekről a sajtó, illetve a magyar és angol nyelvű hírlevelek rendszeresen tájékoztatják a közvéleményt. Tizenöt-húsz százalékban részt vállalunk a kastély restaurálásának költségeiben, a működtetéséhez szükséges pénzalapot pedig magunk teremtjük elő. Alapítványunknak világszerte közel száz védnöke van. Fővédnökök: Kanada főkormányzója, a Magyar Köztársaság elnöke, New York Állam kormányzója, illetve dr. Habsburg Ottó.
    Fenntartható környezet, személyes felelősség. A Nádasdy Akadémián a jelen és a jövő kulturális és környezeti kérdéseire keressük a választ. Tevékenységünk végső célja a gondolati és a környezeti „gyógyítás”, eszköze pedig a felnövekvők környezettudatos nevelése és a mai döntéshozók megnyerése. Arra biztatjuk a közéleti és a magánszférában tevékenykedő döntési pozícióban lévőket, hogy tegyék meg azokat a pozitív változásokhoz vezető lépéseket, melyek az egészségesebb, harmonikusabb élethez szükségesek.
    Célunk a széles körű ismeretterjesztésen kívül a szakemberképzés. Magas színvonalú programot nyújtunk tehetséges diplomás fiatalok számára, akik valamely művészeti ágban, illetve a környezet- és természetvédelem terén folytatnak tanulmányokat.
    Az 1997 óta folyamatosan megrendezésre kerülő szimpóziumaink a Nádasdy Akadémia munkájának szellemi előfutárai, lehetőséget teremtve a konferenciákon az üzleti szféra és a környezetvédelmi szervek képviselőinek, művészeknek, politikusoknak a találkozásra és eszmecserére. A Szellemi feltöltődés és kerekasztal-központ – (A Resort for the Mind) – programunk célja az ország és a világ magasan képzett személyiségeinek együttműködését elősegíteni a „fenntartható környezet” megteremtése érdekében.
    Művészetek. A festői szépségű épület gyönyörű parkjával nyugodt, ihletet adó környezetet nyújt az alkotni vágyó művészeknek. A kastélyhoz tartozó régi magtár ezer négyzetméteres épülete a felújítás után színvonalas műtermeknek ad otthont, ahol reményeink szerint a zenei, képzőművészeti és a hang és grafika eszközeit összekapcsoló számítógépes tanszékeken maradandó és értékes művek születnek. A mesterkurzusok mellett sort kerítünk fotó- és filmművészeti szemináriumokra, internetes projektekre is. A kastély épülete alkalmas nagyobb kiállítások megrendezésére is, illetve az Ősök csarnokának kitűnő akusztikája hangfelvételek készítésére. Jó kapcsolatokat tartunk fenn a művészeti felsőoktatással, s tevékenységünkkel az ipar-, képző- és zeneművészet doktori képzésébe, a DLA programba is bekapcsolódunk.
    Ökológia. 1997 óta rendszeresen szervezünk szimpóziumokat szakemberek és döntéshozók bevonásával. Minden alkalommal a művészetek és természeti környezetünk más-más területeit emeljük ki, megteremtve a lehetőséget összefüggésük, egymásrautaltságuk felfedezésére. Mindezt annak reményében tesszük, hogy a szimpóziumok szellemi munkája nyomán pozitív változások állnak be a résztvevők környezethez való viszonyában. Nem gyárakat akarunk bezáratni, hanem annak vezetőit meggyőzni környezetbarát technológiák alkalmazásáról, ami gazdaságilag is jó befektetésnek számít.
A Nádasdy Akadémia olyan szellemi műhely, ahol a kreatív ötletek (például az alternatív energiaforrások területén) a gyakorlatban is megvalósulhatnak. Ökológiai téren is célunk a minél teljesebb önfenntartás. Bekapcsolódunk hatástanulmányok készítésébe és az ezeket végző felsőfokú szakemberek képzésébe is, elősegítve a környezetmérnöki szakma egységesülését. A vizsgálni kívánt területek közül kiemelkedik a városok levegő- és zajszennyezése, az építészet és az urbanisztika, valamint ezeknek az emberi egészségre, az emberi lét minőségére és a környezetre gyakorolt hatása. Programjainkkal fórumot kívánunk nyújtani a természet- és környezetvédelem szakértőinek és minden érintettnek. Emellett aktív kapcsolatot ápolunk a környezetvédelem területén működő civil és kormányzati szervekkel. Nagy hangsúlyt helyezünk a közvélemény környezettudatosabbá tételére, munkánk során hasznos, megvalósítható javaslatokat dolgozunk ki, s igyekszünk ezeket minél szélesebb nyilvánosság elé tárni.
    Az Európai Unió bővítésében jelentős esélyt látunk a közép-európai térség környezeti minőségének javulására, a mezőgazdaságban pedig a biogazdálkodás elterjedésére, mely területeken segítjük a csatlakozási előkészületeket. A Nádasdy Alapítvány észak-amerikai hátterével az országok közötti kulturális és környezetvédelmi kommunikációt is támogatja. Ezáltal Magyarországot összekapcsolja Kanadával és az Egyesült Államokkal, azzal a meggyőződéssel, hogy az óceánon túli kapcsolatok fenntartása az EU-ba való csatlakozásunk után is fontos feladat.

Nádasdy Alapítvány
1124 Budapest, Vércse u. 31.
Tel/Fax: 1 319-74-63
E-mail: nadasdy@nadasdy.org
Honlap: www.nadasdy.org