H. Tóth Imre

nyelvész (Karcag, 1932. május 21.)

    Elemi és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. 1950–54 között a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam tanulmányaimat, ahol orosz szakos középiskolai tanári képesítést nyertem. 1955-ben megnősültem. Feleségem Mile Ilona logopédus. Két lányunk van: Ilona (1956) és Márta (1964).
    Bár nem készültem szláv nyelv tanárnak, egyetemi tanulmányaim ideje alatt olyan kiváló tanáraim voltak, mint dr. Baleczky Emil, Pataki Szilveszter és Sz. A. Martjánova, akik megkedveltették velem a szláv nyelvészetet, pontosabban az óbolgár (ószláv) nyelvet, illetve az orosz nyelvtörténetet.
    Egyetemi tanulmányaim befejeztével orosz nyelvtanárként működtem, de magánúton szlavisztikai ismereteimet is bővítettem.
    1961 tavaszán felvettek levelező aspirantúrára. Aspiránsvezetőm Kniezsa István akadémikus lett. 1961. szeptember 15-től a Szegedi Egyetem oktatója lettem. Jelenleg is itt dolgozom. Bölcsészdoktori disszertációmat A múzeumi– evangélium paleográfiai leírása című alatt Kniezsa Istvánnál és Baleczky Emilnél védtem (1964). Kandidátusi értekezésem megvédésére a Pszkovi krónikák főnévragozási rendszere címmel került sor (1967).
    Az egyetemen a Bevezetés a szláv nyelvtudományba, Ószláv (óbolgár) nyelvtan, Orosz nyelvtörténet, A nyelvtudomány története című főkollégiumot adtam elő és szemináriumokat vezettem.
    1985-ben védtem meg akadémiai doktori értekezésemet, amelynek tárgya az óbolgár (ószláv) nyelv korai orosz szerkesztése volt.
    1986-ban a JATE orosz tanszékének professzora lettem. Részt vettem a tanszék Szláv Intézetté való átszervezésében, amelynek három évig vezetője voltam. Kollégáim közül sikerült egy kutatócsoportot létrehoznom, amelynek tagjai a cirill betűs szláv nyelvemlékek feldolgozásával foglalkoznak.
    Kutatási területem fokozatosan bővült: az óbolgár (ószláv) nyelv orosz redakciója tanulmányozása mellett figyelmem előterébe kerültek a Cirill és Metód életével, tevékenységével kapcsolatos problémák, a korai szláv–magyar kulturális és nyelvi érintkezések kérdései, a közép-bolgár nyelvemlékek, illetve a bolgár nyelvtörténet tanulmányozása.