01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47
  KÖNYVEINK  

Tallózzon kiadványaink között, vagy használja a bal oldali keresőt.

Báthori Csaba: A hosszú táv

Báthori Csaba új verseskötete az utóbbi idő termését kínálja az olvasónak: egy összefogott, lényeges belátásra törő, érett szemlélet darabjait. A költő a szonett bűvköréből, úgy tűnik, visszatért az első pillantásra is változatos, gazdag formák világához, és most a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Török Lajos: A jobbítás mestersége

Jobbítgatás a maradandóság egyedül való talpköve; a jobbítgatás pedig szükségesen hibakeresést és találást teszen fel. Nincs író, kinek gondolkozásmódja, ismeretei, hajlandóságai s művei jobbítást nem fogadhatnának el; s jaj annak, ki ezen jobbításra teljes erővel nem...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ebdürrehim Bey Haqverdiyev: A hegy tetején

Susa városában született, itt élt és alkotott ifjúkorában Ebdürrehim bey Haqverdiyev (1870–1933), a modern azerbajdzsáni prózairodalom, és azon belül a realista ábrázolás egyik megteremtője. Rendkívül sokoldalú egyéniség.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Fitos Adrián: Kekék

A családregény, a detektívtörténet motivikus sajátosságait felvonultató szöveg a különböző műfaji jegyeket ironikus, máskor tragikus modalitásúként artikulálja, miközben mese, lírai monológ, egy átvett és meghúzott Borges-novella, balladisztikus epizód, vagy éppen...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Hétvári Andrea: Pettyes katicám

Tavasz, nyár, ősz, tél – négy évszak gyermekverseit tartja kezében a kedves Olvasó. A Pettyes katicám című kötetet elsősorban óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek ajánljuk.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Ross Károly: Híd az ártér fölött

Tanai Áron hídépítő mérnök egy hideg téli napon szülőfalujába érkezik régóta húzódó örökségi ügyének rendezése végett, ám a múlt lezáratlan, ma is ható eseményei arra kényszerítik, hogy egynaposra tervezett látogatását hónapokra, akár évekre nyújtsa.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

RS"para Ildikó:Nemz ezt ígrt k

TSemminem faz akmnek gátosik . Vn, mainek gisiskltt Bz álet e– najáto döntse valapánlvagy énhibáánlvívül . Év érjjelnaplpal dolgozk, hogy eagátyárak emndexntmeghdhatson&, de one Bztélórk v­miat Bnncs degjefogallkotzniverle és aem feszeiés zre hogy eagfigylem

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RTaásk Dneks: Réeghszerűverses

TRéeghszerűverses<– nállíja k szoernyeinénronikus,cím. Devaló an rnmegynzerűk gennnek rezk ajverses

BŐVEBBEN

RMünzAndresk:Nelyüle, varled/a>

TAszerzőjBz áegends rőlmesel apánlk, kainek gem faatatt hmg a áegekor. Hrmin-ckt kveken hilt=hmg a dfonita kert=h1942-eln és aoszoszvasokoak sorában ,gem fért ahaz.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RCsordsk Lskzló:NBzárakóásmvagy hasóroátléps ?/a>

TAmior tbizos,an udoem gogy eto kll akllem fealaelysikhatórol ,gendezerzintösszefszoru a rgyomrom.Az autaásmsalés azhasóroátléps se akapcsolaos Akt lys visszolygsm,szonol gsmbelevallvídlvasazhbizosnágaosak es asmereősek ghtt tt hon elhgy sátb, akszoabad mozgsm..

BŐVEBBEN

RMát s B. Feendc: Időhámzásm/a>

Tageam / tálemi ageam orszgaos / zonbafogágara //gem fa cipőalpk resga /gem fi jajvtás a

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RPtőkczAndresk:NIeg eek -riglógia/a>

TPtőkczAndreskreggnyeriglógiáánlk eégelges formákáto artja kezében a olvasón A Phrolmegynbefügg terténet ,a oIeg eek aksás apk,a oAys modtatnikiadvs unkkal ltt leljes

BŐVEBBEN

RSolti Gabieslla: Ébrdese k fnyei /a>

TKlönblges filágba yeirhetünk btektintset ekönyverálal-:a múlt lszgzad yeolcvana ésvenek gáskodikfelvben egy tipkus,n szülrke élodtes apordteszovjetvárosb, aVnol yezsen eaholemndthahmgglt lvoln az odő tealaeior thús álvel norábaan À ns mendthah olt éltő gem fim..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RNgy hLa: PKőhullsm/a>

TNgy hLa:él egys zn feita,l egy ülönbö kisicsllan a kibelezerztett,egy essazinönyeone ba. Felzerett, ektinttt,elés aageabizos,költő i yeilvel nléptt, margyarköltũs zntapordndjro.

BŐVEBBEN

ERuzsa Györy :Az aordtz iorn ut.tas a mSzovjetuni an a XX.lszgzad lső pelvbenn/a>

T kölyver olrdtz iornut.tas legnehezebbálvtizdesit utatjabel A Plegobb iornut.tak (űves znterténes znk, eklóg,usok,gentatuoátlrdk)éldzatos, utnkkáto smerettti. Töb iornut.tak szoerőjBtanro.lvolt

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

EKilanlvLskzló:NA ascéo.sza/a>

T kfiúcskzhbizoss aaan , győztescsaltba égetvssazőaraipáánl. Fakardjrvalváltoig kazoaboja az dútes aroatuangul sűűvbozótot.mSzagó tgyomfealaelnnyi varsznie kll . Dicsálgy, büszkeesrülete ugyansal akmihajlja k shadaozát.mMaga, gayözövsebbkór, bognlc, gazoat,..

RENDELÉS
BŐVEBBEN

EBró, Józef=: Tizdnknte p(+1)/a>

TBÍRÓ JÓZSEF 165;ennzületett, Budapestln …À : 1673 ta hrkölzlésre– nsrdemescopusokat,…À : 1675tőlmpublikltgendezerzken h…À : vrses

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

EVrsraszo, Gbar:#NA Fnye utcai piac/a>

TLegtöbünkek aj piacgem fcsupnlvanapoibelvsátrlsmoklsznhelye hoaem feghtórolo ölénye. Helyszn eaholetöb eekráci esmlékzettbenöghetek augyanazokl áznk, llantok,gapoibitoultévsaageaszossut lszoksmokls aem futolsóorban embrzk, kainktőlmapomendtmapo..

RENDELÉS
BŐVEBBEN

EPodhskzkavLskzló:NLux Ehek zonbeskzűves z/a>

TA gazdagÀ töb endtm70 vtt lybőlmlt, egyeettanyaggalvívsrt aölyver lapvtőkenNLux Ehek lkotttaaűfórogyak smerettts t kartjalmazza, efeglltt ligylksik lszlnistyílusukó,l egsetlges ftovbaai sorukó,l eásk srdekeségiekről. Hrk szoerőjek avolt mavekekelakapcsolaos ..

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RWolfgng= Boichretösszefgyűjttt"maveki/a>

TWolfgng= Boichret(1921 1947) anlk eglltnsrea múskodikfilághbar:ú aölvtőkfnnme liodualom jlheeőkteszerőjje hogy eiodualmi utnkkságaagfita,lo belölvtkzett ahaágl miat Bnagyrn urábnlezárault. Rlvdthrténet ei,rezk ek ghng=vt lye anlk eakartálgksényo smesmlretttt ..

BŐVEBBEN

ROrdasi Pt l:#NAbla pelvelvb/a>

TOrdasi Pt l:hráksai utóaai 33 rsztnd ően aülönbböőjBfolyóiator lszúsa kénzületek. Műfaju lszrzintsokfélék,a oalkalmi hng=vrsesny-beszlógktó a rmóezerzatniksszefogallkó ,genentzió es avaordukósfeghsmlékzes sneto a zeneelénlnti tngulmn:yokig

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RM. Tóth Tivadar#NA eghsmeres aszintjr /a>

TA oalímlszrzintM. Tóth Tivadarautaáklk esznj shaikuit.mMndthah ondoulsmes aa cnla ées aölztselek akshordalék dő ek aj kihasznltsátrzhbizoatn, akeior tem fszeken hélysedünk boyeolut lgodowantokb, ainkkbbcsalk yeomkodju laleljfognunkat

RENDELÉS
BŐVEBBEN

RGeendcse Tibr:#NElltntt l avonásmban /a>

TLengylhekés aageyarok. Kt knép Európ szoebenn akeelyeket dinasztkus,ckapcsolaosk, erténetlmi hngyomn:yes avszgzados baoátágaaöltösszef

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

GyőrivLskzló:NÉjszakai híd/a>

TLeülsz, elkezdedolvasniegy vrset ,a tbnlgy eskikat,gy hamatdikat, aa égeneesrolvyn , endthahgy üzeli baoátal- dueslgatnlthgy szrzű dolgokó,l eem fcifoázva,knéhah szovaskat sm feltogatv.

BŐVEBBEN

EMiskolczy Ambrus: „A Sátbnlegyebenn”,a agy h„a erténetlm fer"rorja”/a>

TRomn:ia 1918 1945üztt"i erténetlmeőlmII. Kroys v olrszgg 1940lszrptembrzben aelűztt" kioávyn A Sátbnlegyebenn ímmelhr aölyveet es zenn aogy e„megvona k zegseények gárlgyst”,aes zenn aogy e„tiszozz margto a erténetlm ftálőszkeaelőtt.”

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RFarkas Baágzs: Ugtas /a>

TUgtas üres acar?kovs agy hsgyslykiávas ? költetenn taágltó novellskl embrzickapcsolaoskó,l eabelnnünk rejl pelzületégieőlms aa meek löseőlmszlnl akró,l eogy egyakrancsalk akor ttaáglju lmegaa megelhel pzovaskat akeior tesroénző A Phrténet ekenn gyakran..

BŐVEBBEN

RAfaq Masud:mSzabaduls /a>

TAmSzabaduls ímű eggnyebenn Afaq Masud eghsndtáautaáso.lviszbelnnünkeo a '90-e ésve eglejne ánltkóslgk flrisen helyeirt Azerbajdzsbnlszabadslgo éls nyugalat= kreeső,összefzúzlt helkű szrzplaőiek aj állttben.Az altoméls vlkóágaahajszglvékony,mszneljfnül..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RJancKtntur: Budapest, ek újralltzetetell/a>

TMio adht= ezaj kltetv olvasónak?Az t hiszem,Plegfőénpp eghleptts t. Rcsovslkozht=unkakra eogy eelnnyiféleénpp agy unkals lehetünk mi uagunkalrdekese egnek aj permi zületts ű ordtz öltő ek akkitesroht krsztnd eje it éltüztt"ünk,és aal emndoigeem ftud beeljni..

BŐVEBBEN

RBords Mát: Ey vlty elsraszosa/a>

TCltöpöölymlt, er"aszon hinozok. / Orrom kiszögellse ugróesczkav rmélyen.A/mSzemembőlmátraszivtrog,A/ma láttóro "ünken eess=záj.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RSzab, Plkócz Attila:NÉgigalrővívvnlc,iága/a>

TA Falevélke hos=z,s-nPhrprenet(t, majd laps, urlgylvbsutbnlszóllt=csalk meg: – Szrzintm fem feondht=ju lel uagunkó,l eogy emegent)ete aicsalk megtaágltu lőt.mMajd kor tent)j meg hoalgodowskducnkakró ais eogy ehaza-taágljon, agy iseogy evis=z,kerüljlymahhoz a..

BŐVEBBEN

RYlkçın Ergir: Apó, örömö/a>

T…Ylkçın agy sk, Ylkçın eabkóbr teacskz akkitabkódjrtsohahglfem fsmeretttte,mszmláántsohahem fsmerett,mszomoro.t él aszomorkduo(t, szrzpttttél aszrzptték,afogaszrzptnikl afogjsklszrzptniksohahem ffogaggnszrnpelvnőni…

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RBék tiocsaln a eba/a>

TDézsbtó adézsbiga/ fürdőztm fsokflvb…Tudom,A/mmitabocasogks. (Kob-jasi Is=z,)

BŐVEBBEN

RVscas Taesk: Syílusgyakorlaosktabkiábesdoulsmenyelvtansra/a>

TÁryebkai agy unkagy lehetégie ésletek a endthahabelegoáy emelgysbőlmfanoziávnsnkak gyóy ulsmó . Vscas Taesk helyet"ünk eleond.t saántsovasi akeivel helyet"ünk isPhrtltzet (vln mit!)

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

alt="" />

TA pletykz akogy eviszi aviszi .lvillgo . Előre, persze hoahem fsmfeondtam,emerreeskflvbfsmfvinné? Sdhasm ftrténeik it sm mi aúy látzik.Az tbnlmegabejlyma takaro nneima hideieől, agy v rmelgyeől, agy v zegsőből, agy v rhb,l el akiderül eogy emgiissalk ygy snfsok..

BŐVEBBEN

RSzkelyhidtvLskzló:NA égetőlmabkezdetig/a>

TIttam tovkbb,emegittam őket, elittam Őo sm, majd égel uagama . Saal emndoigeittam,genmegve hfájva…Hn:yepohsr eon:yecepap ag hélgeontra? Megittam helkifurdalásomat s anlk ehin:ynt,eittamv rmúltat s a jlvőnkeo,eittamvztns éls nőket, a:ynt,eapnt,eszmtan éls elhlt=..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

REy év Norvgiiban /a>

TNépfőiskolaa enfsmfaz tulajdonénppen? Jljfnleg 82aülönbböőjBnépfőiskolaataágltó Norvgiiban .mMnddegyikbelntlakásos. Küle 33 kreeszéne éténkrnd en lapzik eabtöaai peoigeszabadelvű

BŐVEBBEN

RGon. Nsdor:# Kriszous ktornáima Görbe utcbaól/a>

TA Gon.-sletműkiads 6. kltetebkezet :yjtv oel őjBkltetnek:v oabaól kmagradt :aplóes zlt ekkel avisszaemlékezsekkel aifjúkoit művekkelbkezdődik evisszaeplítve .lvajdaágai gyermek-éls iskols koib, a szovbadkai üzpiskols éls j ájvidékiegy eemidéls pávynkezdőéveken

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RKonczek Józef=:NA cs lsdo /a>

TNm ftudom,Atieogy evagyosktvele, de nelátom,Aha megjljfnik vlkakiek ajlszrmbenn a jága. Ot szok.t megjljfnni. Iy ekszrm sm, ogy elgy e .mMirt j nnzni.

BŐVEBBEN

RCveeljin Setepaosv: Vallsssktabpogkny Bulgáriban /a>

TA uagyarsktkoiai erténetlmhezataágn a bojgároké a lghsnkkbbAhaon&ló A Pzetyeppei loascnomnd ognfogllkókals j ájehazban ataágltBnépek taáglkoásaaesvnehta,lmasadél-éls kljft-európai bioduatomjtt" lére .lkoia üzpkoib,n.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RSólyom Erika:mSzrnegltom/a>

TA ölyveagy speciávisátilegyezet, szrmblyesadakardéllmyek ,belnyomnssktgylygyfüzére,vztnsvel ahelydézekkelbls kujináris ktladowkktl kiggnszítve A Pölyvelymtível phrténet emndoegyikbfejezetenn Cheikh Lô nyugat-afrikadélnekesPölrül mozogal/vigy vhozáphrevissza.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

RPipics Jsdo : Csöpög pcs p/a>

Tsszefált, szövegeken égse e/v oelnyelt hng=oka flllveA/ma szóüztken rejemiA/mtszélirowmokaól szobro flrat=ok

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RMr za Józef=:NNgy papaphrzi/a>

TA test erőfeszítgsedéls ktladojaima tudt= erőfeszítgsedéls ktladojaimsm, a tudt= peoigecalk kor tlrül a bojdogágaorimonokecalk kor tzovbadullk efelbls robbanlk e oagyban, ogy e=z,kzefrűrnpeogalatzz,k ,Aha pó,batgeljfk, szrnvedgse eutbnlls áesdv oember..

BŐVEBBEN

RRcz Ibojya Tóth-VáátrhelydRbka: Kokesi/a>

TAmior t oember babntknszít, kicsio smtenlszeeplbenn tetszeleg hapó, figurnter"emt,eaeivel ánt=z,nilehet, agy v mulettknnt őrzi uagsdál A PJapnnan aalkoo.t kokesi baba smAhaon&lóPölrülmyek üztt" szlettettél aer"jedthglfszeete .lvillgon.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RLőte Attila:NMaszkBnélül/a>

TA színnszélletebcsupa jt a godowltdát oolascó AJt al avnldorlss. Vnldorlss színdratbó aszíndratba, szrzppeől szrzppee, lélekbőlmlélekbe…

BŐVEBBEN

RKulcatr Baágzs: Ptrizs Budapest metró/a>

TEy beszélet(l asoesdvdöaanterm es, ogy eMagyarsrszgsnfszintm senkism peoglalkozi e oitthsnfszlettett, de ülföldlymsmeret(lavnltaalkooókktl, ezt -iy ekeztm ffelkuatueima villgemndoenPhánnlll ptdekesPembereket.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RSzrpes Erika:mAzérdlggolyóPölrülnnz/a>

TAzérdlggolyó,eaeelylkoikbbanpeogágaan ataro.t , majd eogágaomPönjailk emegeogalatzáátval aánndékknnt nnmitzovbadágaptzettelphrlttt" el amost megintesk iesdytvertt:ma szvbadágapkier"jeszénssvel a teljes megzovbadulsk lehetőégisvel kecsegtet.

BŐVEBBEN

RCn aÖzoğuz:NA hrtö efelzovbado hkboiphrténet eibő/a>

TAzElbeszélő, Cn aÖzoğuz eaant a művbenn a hrtö enép füget(lenégii harcsdak iser t(len hőeit álttja lvbnk.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RBoda Edto:mMndt vlkamitzoiet(ek/a>

T„Eloridjáktabdombot aújranő”. Iyen.Ezt vlkaholhéllyen mindannyin atudjuk, de Boda Edtovertssoia nélülataágn sooahem fjutna lszlnken

BŐVEBBEN

RFenyvesi Félix Lajos: Haáglpó,ba/a>

TFenyvesi Félix Lajosájekltetebls éls llettzgseiek amndoenPeditginél gazdagabb sszeffogllkása. Mllyebb l asúlysarbb. Küponetjban a oidőáll hfáj, szépégisvel, gyorsfuntáátval

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RÁgotomn Taesk:NA isszaalask művbszete/a>

TKs ember jbrkglv oelszrnesedettfyebe .m/ Anyabkezbenn lsgycs pó,e/ apapkezbenn húsklopfoló A/ Hívogatnak.

BŐVEBBEN

RTilineger Gkboi: Évszakhömpölyebs/a>

TViesgok hfák hmadrat ,beogaat ,berdő, teeger, :apsüéns, hóvihar…NA hermbszet l a oember,t oember l a oőgodowlta,i, a godowlta l a pilianat, a pilianat l a ölrormgsk…

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RVarga Iare:mAzéterlenésgtgylyylre/a>

TVarga Iarebkezdeti, „bszaki”vertsbeszédephrtedezett volt, kihagysos, snkkbbAsejemtő, endt kmaodoó,ede ulhrhrténet déls bölcsljftileglentgsekbőlmhta,lmasaszóhrmböket voltknpes npíteedéls mozgatni, aeelyk amllyebbeől szóltt ,bendt aadéli „fecsegls ls lármzá”.

BŐVEBBEN

TEy viesgiliatphvasczi>elggrlen Con&gr t rraaébted Lodownan , ogy eMagyarsrszg eltűdt aattknpeől. Ptr órtval knsőbbAkier_ül ahgy ea üzelg pvillgvsge megakadályoássdak gy etlen módja,Aha gy oasszékzefrknszít ps gy leny eataxisofőr segosgisvel újra­sndojáktaz..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RGyurkovics Tiori-album/a>

el="vm-additional-images" href="/rgyurkovics-tiori-albumaetail" alt="" />

TGyurkovics Tiori sokoldalpzefrz pvolt A Pertsk amellett>elgyek et, elbeszélgseket, líiai esszéket, moikvishng=vgeljűps groteszkBszínműveket, pubickisztikntegyarsdt íit, ezt -neveztm őtmSzrghalmi Elrmbr ioduatomhrténenszps Hernádi Gyula a magyar ioduatom..

BŐVEBBEN

RFazakas Attila:NFrmró nytri fűzefrek/a>

TANFrmró nytri fűzefrek címűekltetPertsanyagabcsupa ulhurnvisátkapcsokásaól,id=e-oda lófrnvgatáokaól, esánt=záokaól, ajtónyto.gatáokaól, bekukkntiáokaól, kisebb-ygy obb hermbszi tolasjmunkkkaól, elcslensekbőlmáll

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RWesz Pgelr:NA bal ltor_ lrmczikea fresztrő/a>

TNyior góPerékptránnlizzadóPplébsdo ;ea ihlt= utcsdrowhanóPeszelős,pkezbenn kukoitca=zár; áenykan arejeőz palakokea pincesoron; bomlóPmadártetemmel ánt=z,dozóPiságnyok A Pmagyar tanyavillg, a hltdoklóPzskkfalask,t oellregedőés glnnperlenedőerlepülgsek króniknánt..

BŐVEBBEN

RSztvai Attila:NTtvoli vidéke efelé/a>

T Pmi uniertzumunk,t Pmi villgunk. Ez fűziegymcba Sztvai Attilaévszakokon, tereken, települgsekenlls embertípusokonátívelő novelllit A Pzefreplők holhotombáktls esetlenfk, holhjózanokels bölcslk, poúgy,bendt mi uagunk.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RHegyi Ede:mA senki/a>

TMiphrténeik, haefeliser jük, hogysm mi üznk nincs ahhozt ollethez,eaeit llnk?NA hrténet főhőe gy fita,l, hú=z,s lveienn jbr, fiú,eaki fojyaat=sarn lvbgedetlen azz,l, aeit lppen csidál

BŐVEBBEN

RHalmai Róbert: Ngy apám/a>

TNgy apám békntbelez,ekrumplipucokás üzenn zefretkezik, kilép a :aprnd zefrbőlmls ladowlt oAmaont,s araoján. Megnnzima =z,básendtákat, letrli Ngy nnenmBszája =zélgeől a vt , nőihem itzoervekkel díszítettfalpzeür­eadlista vendéglőtmnyto Chilében, vonzz, a..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RNaumen Szzoeki: 120 haiku/a>

TA japán ioduatom gy ik legygy obb alakjánsk,tNaumen Szzoekiek aa verseibő sszefállítottkltetetataropkezbenn oolassó AA moer_ aredlista elgyekieől villgszintmymsmeret íiórl csakpkevesenatudják hhgy ea haikukrltbszet teréymsmleglentőetaalkooott

RENDELÉS
BŐVEBBEN

RToepa Zsófia: Toepa LczlóPkrltbszete/a>

TToepa LczlóPkrltbszetearejeőzkrdőeto.k A Pkrltő nevgeesraltig őrzimaz ioduatmi emlékezet, lletművbek asokszínűsgie erőenemegeaulha oidőbe .

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RHedry Msria: Kltipszó/a>

TZrínyi Ilnal,t Psefrelmes nő,t Pcsalldját -koia előítlleteivel l a hrténettmi kyesefrekkel küzdőfüget(len ss=ontyasorátval aktunvisázrnetetafogalmazemegBszámunkra A Pjövőeudz ss=ontyánsk,t ortö efita,lsg elixírjgeeegzlelő Kltipszódak gy amndoenenltgázoló,..

BŐVEBBEN

RFüleki Gkboi – MolnsraCsaba: Klcúr/a>

TEliser gsemetaarraaalapozom hhgy ea eglenkoit magyar ioduatom palettnánnatudomcomBszerndt nincs msgtgy ailyen „jókedvcsikladowzó”,pkellemes irónitval eegt , uy anakkri súlysa aodoanivalókatmsmloridozóPvígeposz

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RDoncsev Toso:mAzalkony hamat=cseppjei/a>

TMitkvnnhaha oember 75 fölött? Elviselhmtőhfájuatmat, mozgcknpessgiet, tisztaefejet, nyugalmat, békessgiet. Msracsakpennyto knrlk, Istenem

BŐVEBBEN
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RTőzsbr Árpád: Lllekvnnowr/a>

TÓ, Püthaoryskz,beoltoztorsaszép ión fődenn / =z,badulhael előszörtgy aplusz agyrost,t/ aeelyek aköszönhmtőnn / lehettl tetgy aidőbe / lnnglsz,ekrltő l afodowrtglmbsz –

BŐVEBBEN

RKrtiai Cslegr": Mndoig kiirtágzik/a>

TAzt -bzontyal-ankodom hhgl anyagnsk,thgl versekek anevezve küldrmbnyed dratbjait, mret gy apilianatan avalóan anemptudtam hversekek , uatoknsk,timáknsk aodojam-m őket. Nempt ettem hmiphrténet

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RFecske Adoyás: Gl-agntyabokrok dllutnnifyebe /a>

THiáb tiűnik úgy,bhgy ea valósg l a knpzeletklzött lleshntnrvnal- húzódik, a fttő msgis ünnyen áojárhnt. Észresm hvesszük, l aesris gy mcik villgba frülnk,t eelyikbe uy anúgy otthonárezzük uagunkat, mndt eelybő kicsöppentnk

RENDELÉS
BŐVEBBEN

RDomjnnaGkboi:mA megeelelő mslyssg/a>

TDomjnnaGkboi verseiBszemslyes, bensősgieenekioridott llmbnyeket, fájuatmakat, vesztesgieket, tapasztaltorkatmosztansk aeg, l aeze efölöttiphrprndglseket, esuk való emlékezlseket, rtö lött,Bszerzett,Báovállal tyraumákat

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RDbr Adiesnn:mA kl=z,bmanó/a>

TEdetgy aéjszaka megkaparndtjaéescanyj knzirntnt, aei a lávatndnrlk legújabb klladojairólaszól. Nempsejtimazonban,bhgy eő magabi a hrténett gszesgvé válik: a mese uy ani amagáb tszippadtja

BŐVEBBEN

RTaránnlTamc: Ltómező/a>

TTaránnlTamc (1947–2017) posztumusz megeglenő kitoikakltete frappánarn a Ltómező címetaviseli, eely választc one=sarn fedi le a itoikus ütetbe megtapasztalhnt kieeelkedőerljestmbnyét

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RMtyc B. Ferenc: Hng=ultobűneim/a>

Tírok /anempt elmeze e/ betűvmtőhitlkomt/ hgy ebeleadomt/ lelkemeta// ha pusztaeltásra /anempbomlikfyee /akapd előhitlkolta/ önmagad

BŐVEBBEN

RP.Parpp Zoltnn: Klladovigskz/a>

T„Aánndéka oeglsz llet” – írja Msrai Snnowr. De kitőlmls ­mit ? – knrdezhetnnek A Pválasz megtalkása aksrtgy aéletreszólóPkrltőihrodgram lehet

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RBíió Józsrf: Eo ipso/a>

TBÍRÓ JÓZSEF 1951benszületett Budapesten,h h…h h––– : 1973 ótaeíiklzllsre– nrdemes opusrkat,h…h h––– : 1975tőlmpublikk>eld zefreene h…h h––– : verseket, – h…h – hh––– : gy éb hh, megeglenlsekhh’ h…h h––– : vizunvis– krltbszeti munkák hműormdítsrk,..

BŐVEBBEN

RVragsztó Atal-:TheékaEd re/a>

TA oidő gyorsfuntssra olykri aanevezetes eembnyek nvormdulói emlékeztetek abennnket. ATheékaEd re halka ótaeelteltoidő, st ojanemzedékk atúlsradó fyee oő emlékbek asem kedvezett

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RSütőhCsaba Adoyás: Nemroóza/a>

TEza knyv annsk lesz jó, aki folyatuniptudjaamagáb n. Nempelsgtgngedni,bhgy efolyatuódjon, gy üttpkell munkálkodniverle. Eza er edek út yeelvbek aaktivitsa, gneret(ikja

BŐVEBBEN

RPmtőcz Adoyás: A etnevbr vbre/a>

TRealizmus l aesgikus szürrealizmus – eza ktstyílus ötvöződik Pmtőcz Adoyáspelbeszéllseiben,hnoerlkásütetében

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RNoeics Jáose: Hóznt/rógr"/a>

TMiphrténeik gy aszntvedélyes l azvasoduott kamasszal, ha elhúzzaa csíkot otthonrólal aegyedül ek ivg a nagyvillgnak? Hoy anaéliphla klladoot,aeg külföldön, gy id=egen orszlgban, llelemps pnez nllkülacsaasodg l a =z,bad sgtaltotphrltimaz éjszakákat?

BŐVEBBEN

RRott Józsrf: Katarzis/a>

THajlamosakpvagyunk aegeeledkezni róla,bhgy eaza utnteikus iodualomps filmkulhr csakuy an knpes arra, aeire hivtortt:bhgy ekiszakíton& mndketa endexnapki aegalkuvsandk – a flelmendk l a gyengesgiendk – er"epnről

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

alt="" />

TMinthaeltezne a szntvedéstitlosa aodadológija Mndthaeltezne gy ibenső,titlosa kapcsolto nagy szntvedő aközött, akik rng=jukatml a beszédhez való jogotanempa fennlló ndtézmbnyektőlmkapták hhanempmndtgy ilthta,tangulmegeglrltepvolal őketmaz élet

BŐVEBBEN

Rİlber Ortay-ı: Isztambuli hrténettek/a>

THazjáb na oegyik legünnepeltebb sznrzőek aszmít İlber Ortay-ı hrtö atrténelsz sziporkáz szek kelpkelti életre a özglmltml a zmoszmnnlkoit Isztambul endexnapkjait, ünnepeitml aküzdelment, bepiliantst yeújtvaa zm1700mlvea aetropolmsz izgalma akulhrjának..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RNádasdy Nikolmts Adoyea: Msrti knyve/a>

TNádasdy Nikolmts Adoyea 1956hnoermberében hagytaeel Magyarorszlgot,as ötmlvig trt ó európai hányatatuás utnnmlrkezettmega zmAer ikai EgyesültmÁllamokba. NemesiBszsrmazs entotposztoznia flletta szmkivetettk aszomorú sorsáb n,Bám szigorú neveltetbseml ..

BŐVEBBEN

RMrtie-Casire Basis: Emmanuel életbek agy aévszaka/a>

TA>elgbnyagy a20. szzad eleji québeci nagycsald endexnapkjait muatuj be. ATfűtetlen hzb na gyerekk aúgy éli atúl a embny kadadaierlet, ahgy etudják hivsba,bhgmoszexualitsb ertekülve. Az erőszakos, aal-fabétaeapa szmsraanem fne=sa a tnguls. „Fő,thgy e(a..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RHrmszto Szlavov: A Tr"emtl aelőt-/a>

TRnd hagyó>elgbnyt trt kezlben zmolascó. Hősei a Tr"emtl ,a oemberaelőt-i villg „élő” l a„élettklen” lbnyei,a endexnfle msretű furmajú l ar edetű kvek

BŐVEBBEN

RA Tüyelem kve/a>

TEza knyv csak gy asznletbtmlrndtheti a perzssclg ismsrveiek aaabennefurgllt= husontnéy amesgvel. De mivelaaaréyik aúgy trt ják ha nlpmese a szngbnyagmberaegyeteme, endexnetudás bennefurgllt=tink haeire csak szüksgink lehetmaz életben,hlehet,thgy ee knyv..

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

ROdeasi Pter: Csodafiú-szarasc/a>

TOdeasi Pter dissznrtációjáta választott tbm krében ktstngulmnny isaelőklszítettk, eelyk a2000-ben l a2001-ben folyóiatorkb naeglentk ameg. Ebben zmössznfügglsben aeglenlegi értk ezl aegy hrbblvea távlatú,asznllemihrodduktumar edmbnyéek atk ndthető

BŐVEBBEN

RTetemre festl /a>

TAspacnyolakulhurnviséletbenamegözglítőlega zm1990-es lvk aglejtőlmkezdve beszélhetnk ogynevezettojapacnyolaszehzmegeglenlsnről; ekkorra értk megaSacnyolorszlgaszehzi életlben zo aaaváltozsok hmelyk eta Franco-dikatuúr vgigvel (1975)a entzúr ..

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RRobrti Walser: Elsüllyedtmösvbey/a>

THallottamagy aégi nevetl t, gyermk n nevetl t, gy acsodála=sa kacajt, gylszen finom, gzüststitsztaclgú kacajt. Isteniakuncogás volt. Tegapk, ascárapk este htstájb naértkm haza, akkor hallottam, ls ittoerről sznretnnk feltbtlen szmota dni

BŐVEBBEN

RKulhurnvistranszferek/a>

TA Kulhurnvistranszferek címűstngulmnnyütet arra tesz kísnrletet,bhgy earowmnnlls magyar iodualmi éa trténetlmi diskurzusrk kmporatoívaértklmezl gvel kiaknázzaa transzferut.tuásb narejlőhlehetősgieket.

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RWehner Tiooi: Ciznllő"/a>

TA ­Ciznllő" címűsütet az gzredormdulóaelőt-i lvk atrténelseitmdokment)nvóal aelemző eszmefutatuásrk folyatuása: mostojabbaessfl lvtiznd ha 2000 l a2016aközöttiBszakasz szobyásztin – illetve a oyább na szobyászti-er"minológivalaeglrlt, apkjainkb napne=sa namsr..

BŐVEBBEN

RTilmann Pnterle: Eleven viadukt/a>

TA jóahaikub naendeig v navalami aeglepő"k, eegszokottatojaelzőpne=b hrelykző,tleleplkző… Valami haeitőlmglmulunk

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RFoarin Lăzărsc"u: Zsibb dtság/a>

TEgy owmnniaiekisvsrosb nagy afrfierknősbékákat srul az utcnn, ktskislnny nvltotemetőt működtet gy akrtiben,hgy apinclben peeig egyik éjszak ergfagynak oott tsrolt knyvek

BŐVEBBEN

RVrtrasztóaGáooi: LövlszsrokParar?ten/a>

TCsaknem tiznnhtezr Rnéy szgölea területeteltezettoittoegykor aParar?tielvlszsrok,a oorszlgalegapgyobb hadieltvnnyossága, aeelykta Júlia utca, aParar?tieút,a oÁosa (maaGáooioÁron) utca l aa Hd=egkútieút ( eaieSzillgyi Erzslbe flasor) hatsrolt

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RMtyás B. Ferenc: Ara kamikaze/a>

TÉdenként kzst/ eszmbnyekpvarázsszavat/ nlprajzi bölcső // nllkülem Erdllyt/ seanem jobb seanem rosszabb / csak nekem fáj i a–

BŐVEBBEN

RAcsai Roland: Csodthavazás/a>

TAz elképzeltaváros elképzeltagmberen nemetudják hmiért hulianak csodto aaz égből, de gy esk aazt>elbeset(nk hhgy eaz égben aeóal aarowssz ng=yalok csatsja zajlnk haei hatsssal v naaaváros lakóinak – különsen Pnr, Ethümia l aHanna – életlre

RENDELÉS
BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RRácz Adooi: Földndoulás/a>

TElndoulta Földaltatatm,t/ s pályátang bolyongott velem / üszkstcsiliagrk fölött. // Mint vetettkk húgy ratoatm,t/ kepéül bogáncsot kapatm,t/ s madárszvem kltözött

BŐVEBBEN

RMr za Józef=: Npklemnter/a>

TAz idős Lao Cerőlamesglnk hhgy eamikor bivaly htsra ültml anyugat felé ndoult, aPhatsronagy akapu­ő" nvlított erg, ls azzalaaafeltbtnllelendgedte csak tovább hha leírjaa tanításait. Íy aszületettmega Tao Te Kng"

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RDoncsev Toso: FischeroÁrmin>elggelijr/a>

TDoncsev Toso novellásütetében kpesaszueraén írói villgot er"emteni:eaz ő villgaa Duna-prt -l aa Hold utca hatsrolt klvárosias Belváros 1950-es, ’60-as lvk beliaszeer"e hmiliője halakjainak gallrnsja, súlyos, fojtott, időnként mégis fölszabaoulta tmoszfrsja

BŐVEBBEN

RMagbn Istvnn: A beesczkázott hz/a>

TUtótrténettk et írok. Ezagy aoly nagsztétikaihroaxis, eely nemendgedmegakadályozni abb n hhgy ekivonjam magam az alávetettsgi alól

BŐVEBBEN
div class="prod_ct floatleft width50 v>

RVragsztó Atal-: A zsáosa gmber/a>

TÚy egodowlom, semmilyen knyvcím sem igazít el bennnket pne=sa na taral-at= illetően. A zsáosa gmber sem fősznreplője ktetnkk hcsak aaréyi idők szavátelértőaolascók kedvéért bukk naglőhaz gmlékek kdéből

BŐVEBBEN
div class="cm-apagintion.>Első/scacnElőző/scacn1/scacnclass="pragenav">2/a>class="pragenav">3/a>class="pragenav">4/a>class="pragenav">5/a>class="pragenav">6/a>class="pragenav">7/a>class="pragenav">8/a>class="pragenav">9/a>class="pragenav">Követkkző/a>class="pragenav">Utolcó/a> 1 / 9aoldal/scacn div class="crder_by-dislacynumber div class="width67 floatleft > div class="crder_listcntalne""> /iv class="catioveOder_> Termnk Cikkszm -/+/a> /iv class="crder_list> Termnk megnevezlse/a> /iv /hiv> /hiv> /iv class="cOder_>< Npkkút Kiadó/aiv> /iv class="crder_list> /hiv> /iv class="clear"> div class="width60 floatlight" dislacy-number E edmbny: 1 - 10" / 866
< dption%avalue"/rresults,1-4">4/aption%< dption%avalue"/rresults,1-8">8/aption%< dption%avalue"/rresults,1-12> 12/aption%< dption%avalue"/rresults,1-16> 16/aption%< dption%avalue"/rresults,1-24">24/aption%< dption%avalue"/rresults,1-28">28/aption%< dption%avalue"/rresults,1-32> 32/aption%< dption%avalue"/rresults,1-36> 36/aption%< dption%avalue"/rresults,1-4">B40/aption%< dption%avalue"/rresults,1-44">44/aption%< dption%avalue"/rresults,1-48">48/aption%< dption%avalue"/rresults,1-52> 52/aption%< dption%avalue"/rresults,1-5">R56/aption%< dption%avalue"/rresults,1-60>R60/aption%< dption%avalue"/rresults,1-64>R64/aption%< dption%avalue"/rresults,1-68">68/aption%< dption%avalue"/rresults,1-72> 72/aption%< dption%avalue"/rresults,1-7">R76/aption%< dption%avalue"/rresults,1-80>R80/aption%< dption%avalue"/rresults,1-84>R84/aption%< dption%avalue"/rresults,1-88">88/aption%< dption%avalue"/rresults,1-92> 92/aption%< dption%avalue"/rresults,1-9">R96/aption%< dption%avalue"/rresults,1-10">cselet ed"seplet ed> 100/aption%< /scplet < /siv> div class="wm-apagintion.>< dul>Első/scacnElőző/scacn1/scacnclass="pragenav">2/a>class="pragenav">3/a>class="pragenav">4/a>class="pragenav">5/a>class="pragenav">6/a>class="pragenav">7/a>class="pragenav">8/a>class="pragenav">9/a>
class="pragenav">Követkkző/a>class="pragenav">Utolcó/a> 1 / 9aoldal/scacn< ddiv>
/div> /-- end obow se-iew%--> /hiv> /haticale <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<< <<< /fooer"class="cati-fooer"claar"fix>< /iv class="cati-notyle=>< /-- ebegin notyle=-cntaen --> dulclass="cmenu">
Összns knyv/a><-- end onotyle=-cntaen --> ddiv> /-- end onotyle=--> d class="pati-rage-fooer">< <<<<<<Designe obyInfo-tan 7. Bt./a><./scacn< <<< < //fooer" ddiv> ddbody //html>