Kolofon


Felelős szerkesztő:
Szondi György

Szöveggondozó:
Kovács Ildikó

Tördelőszerkesztő:
Szondi Bence

Nyomdai kivitelezés:
Érdi Rózsa Nyomda

ISBN 978 963 8478 86 3

Ára: 2990 Ft
Terjedelem: 232 oldal + 24 oldal színes melléklet


Hörcsik Richárd


„Bodrog partján van egy város…”


Tanulmányok Sárospatak történetébőlHörcsik Richárd

    1955-ben született református lelkészcsaládban. A gimnáziumot az évszázados családi hagyományokat követve Sárospatakon végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián lelkészi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen levéltárosi és középiskolai történelem tanári diplomát szerzett, ahonnan az egykori protestáns peregrinusok példáját követve a University of Edinburgh (New College) patinás falai között folytatta tanulmányait (1985–86). Kutatásokat végzett Oxfordban, Londonban és az amerikai Bostonban, valamint (1990-ben) a michigani Grand Rapidsben a Calvin College-ban lévő H. H. Meeter Centerben.

    1984-ben az ELTE-n bölcsészdoktori, 1989-ben pedig kandidátusi címet szerzett. 1999-ben a köztársasági elnök kinevezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre egyetemi tanárnak, ahol jelenleg is az Egyháztörténeti Tanszéket vezeti, majd a Debreceni Egyetemen habilitált doktorrá avatták.

    A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Levéltárának (Sárospatak) 1979-től 15 éven át volt levéltárosa, megbízott majd kinevezett igazgatója. Kutatási területei a protestáns egyház- és iskolatörténet (reformáció, kollégiumi gazdaságtörténet, peregrináció) és az európai integráció néhány területe. Négy monográfiája és 122 publikációja jelent meg a magyaron kívül angol és német nyelven.
    Tagja a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának (Budapest), a Calvin Research Conference-nek (Grand Rapids), a Scottish Church History Societynek (Edinburgh) és a Stowarzyszenie Portiusnak (Krosno).

    1990-től – kivéve 1994–98 – országgyűlési képviselő, 2006 őszétől Sárospatak polgármestere.

A lap tetejére