Évszám : Hajós Eszter: Bejárati égbolt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47
  KÖNYVEINK  

Hajós Eszter: Bejárati égbolt

Leírás

A gyökerükkel gondolkodnak a fák. Legérzékenyebb, emlékezni, figyelni és irányítani képes szerveik mélyen a föld alatt vannak, és itt, a mélyben „töprengik ki” a pompásabbnál pompásabb lombokat.

 

A költőként is izgalmas nyelvet kimunkáló Hajós Eszter is így tesz, szinte minden kisprózáját (melyek kisprózák ugyan, de egyszersmind „nagy versek” is) a legalapvetőbb egzisztenciális tapasztalatok kimondásával indítja: milyen az ég, milyen a föld, hol a helyem, ki vagyok. A többféle műfajt és hagyományt egymásba tükröző írásokban a teljességhez a gyerekkor esszenciális magára hagyatottságából kiindulva jutunk el. Mintha ezekben a sokféle irodalmi beszédmódot ötvöző szövegekben egy gyermek birkózna a nem-lét metafizikájával, a felnőttek árulásával és a szinte mindenhol kitapintható gonoszsággal – egy gyermek, azaz kívülálló, aki az angyalok, vagy még inkább az állatok tekintetével figyel. A szövegek egy szimbolikus, ismeretlen, de mégis ismerős földrészt járnak körül. Nem konkrét kerteket, hidakat, utakat találunk bennük, hanem mágikus tájakat, metafizikai csomópontokat: a kertet, a hidat, az utat, ahol rácsodálkozhatunk a létezés értelmetlenségére. Vagy éppenséggel az értelmére: mert mint a Klee-festmények éjszakai kertjében, itt sem vagyunk teljesen egyedül: a delejes sötétben úgy ragyognak az álomba merülő lények – legtöbbször gyerekek, növények és állatok –, mint földöntúli ígéretek.

 

Reménykedünk benne, hogy az elsőkötetes, Prágai Tamás-díjas fiatal író varázslatos elbeszélői nyelve sok olvasóra talál, és metafizikus irányultsága nagyobb lélegzetű elbeszélői formákat is inspirál.

Bánki Éva

 

 

Mire nyitja fel a szemét az, aki alulról és fölülről is látni kívánja a dolgokat, közben a szemének héját is ismeri, mármint belülről? Hogyan sétálhat az, aki nem akarja megváltoztatni a teret, hacsak a tér is nem akar éppen változni körülötte? És hogyan beszélhet az, aki nem használja a szavakat, de a szavak sem használhatják őt, aki együtt él a szavakkal, és akivel a szavak egyetértésben, egyszerre születnek? Gondolat, tér és test elszabadulnak egymás körül, egymásba a szövegtérben nem olvadnak, de érintkeznek, egymásra csodálkoznak minden percben. Nem csak olvasást ígér Eszter kötete, de elmerülést a nyelvben, elmerülést egy még meg nem szilárdult, burjánzó, morajló, olvadozó világ igézetében. Madarak. Kékek. Napok. Egymásból. Egymásba. Körül.

 

Maczák Orsolya Rita Cecília

 

 

nézegette, milyen érdekesen nőnek a fák. belenövik magukat az égbe meg a földbe. ez jó, biztonságban vannak. egymást nézik, de vajon látják-e az egymástól a másikat? süt a Nap, de lehet, hogy már éjszaka van. a levegőég mindent visszaad, amit kap. nem tudom magamról lesöpörni a napsugarat. sötétben a dolgok önmaguk árnyékai, nem? sötét van, most ez a természetes fény. a Nap is minden reggel újra Nap. leér-e a madarak árnyéka a földre? de hát milyen repülés a zuhanás. mindenütt ezek a leesett napsugarak. az átérés fájdalma. nem növünk össze egy fává? nézd, ott az égbolt, az égbolt ajtó, nem? a felhők árnyékok?

 

a szavaknak nincs árnyéka, de van. az átrajzolt térképek átrajzolják a teret. elbújnék a víz alatt, de átlátszik a víz. nyitott tükörben állunk. miért pislogunk, amikor a Nap nem pislog. láttalak. és mit néztél? néztelek, hogy mit nézel, de nem látok a tekintetedbe, csak akkor, ha rám nézel. a te levegőd veszem, de te nem fuldoklasz. ha nem adnál, nem kapnál, különben megfulladnál. nem lehet csak adni vagy csak venni a levegőt. a fák erdőben szeretnek lakni, nem? kéz tud kezet mosni, a kezek egymást mossák. tudsz imával kezet mosni? behúztam a függönyöket, mégsem áll el a napsütés. akkor is van tekintetem, ha lecsukom a szemem.

 

a víz alatt nem nőnek fák. a vízben nőttünk. mik vagyunk, azt mondd meg.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2990 Ft
Fogyasztói ár:2390 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Megjelenés éve 2017
Terjedelem 296 oldal
ISBN 978 963 263 701 3
Szerkesztő Toót-Holló Tamás