01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Eleink 1. tartalom

A kiadvány internetre kerülését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Könyvkeresés

Erdélyi István

A Magyar Őstörténeti Munkaközösség múltjából

 

A munkaközösséget Harmatta János akadémikus tiszteletbeli elnöksége alatt, 1995 májusában hoztuk létre a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézetében, ahol a munkaközösség tagjai közül többen oktattak abban az időben. Ugyanezen év novemberében sikerült már megtartanunk első tudományos konferenciánkat. Az igény úgy merült fel a munkaközösség létrehozására, hogy az akadémiai, az 1980-as évek derekán megszűnt Magyar Őstörténeti Munkabizottság után már nem volt tudományágmik számára megfelelő fórum Budapesten. Az első konferenciánk előadásainak az anyagát 1997-ben a Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap anyagi támogatásával jelentettük meg, ugyanis akkor még, 1998-ig bezárólag, folyt magyar őstörténeti oktatás a Történettudományi Intézetben, de azután az egyetem akkori rektorának intézkedésével azt meg kellett szüntetni. A munkaközösség azonban tovább folytatta munkáját.

Két alkalommal Nagykőrösön az egyetem Főiskolai Karán, illetve az Arany János Múzeumban jöttünk össze tudományos tanácskozásra és ezen kívül 1996-ban Vásárosnaményban és azután Marcaliban, a Helytörténeti Múzeumban. Ez utóbbi anyaga is megjelent a városi önkormányzat, valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Patrol Kft. anyagi támogatásával még a megrendezése évében, azaz 1997-ben. A vásárosnaményi Beregi Múzeumban megtartott konferenciánk szűkebb tematikájú volt, mert elsősorban a panyolai és környékbeli szláv települések ásatásai és a honfoglaló magyarság emlékei állottak az előtérben. Anyaga szintén megjelent a Millecentenáris Alapítvány anyagi támogatásával 1997-ben. A konferenciához időszaki régészeti kiállítás csatlakozott, melyet Darkó Jenő, Hidán Csaba László és Erdélyi István hozott létre a Beregi Múzeumban.

A munkaközösség 2001-ben, Erdélyi István 70. születésnapja alkalmából a Debreceni Egyetem Klasszika Filológiai Intézetében tartotta meg soron következő tudományos konferenciáját, majd ezt követően olyan döntés született, hogy ha lehetséges, akkor gyakrabban tartsunk vitaüléseket. Ennek értelmében Budapesten folytattuk tanácskozásainkat egészen a mostani esztendő tavaszáig bezárólag. Kivételt képezett a lapunk első számában bemutatásra került tavalyi esztergomi tanácskozás, melyet a Magyarországért Édes Hazánkért Kiadó és a munkaközösségünk közösen rendezett meg. Célunk az, hogy régebbi anyagainkkal együtt folyamatosan megjelentessük konferenciáink előadásainak szövegeit a lapunk hasábjain, más, hozzánk eljuttatott tanulmányokkal együtt. Előadásaink nyitottak bárki számára, vitáink terjedelmét sem korlátozzuk időben.

Az idén a Pestmegyei Bírósághoz benyújtottuk kérelmünket arra vonatkozólag, hogy munkaközösségünket, mint egyesületet jegyezzék be hivatalosan. A bejegyzés megtörtént. Munkaközösségünk tagsága, titkos szavazással, megválasztotta az egyesület elnökét, valamint elnöksége tagjait, beleértve annak titkárát is, Darkó Jenő történész személyében.