01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Eleink 1. tartalom

A kiadvány internetre kerülését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Könyvkeresés

Erdélyi István

Sándor József László: Hadak útján

 

Székelyudvarhely 2001. Sándor Könyvkiadó, magánkiadás. I–II. kötet. 800 oldal, ezen belül három és fél oldalnyi irodalomjegyzék, leszármazási és időrendi táblázatok, több térkép.

A Székelyföld népében a nehéz, küzdelmes sors ellenére még óriási energiák rejlenek, tehetséges emberek serege dolgozik, írók, művészek, tudósok sokasága alkot egyre szabadabban. A két kötet szerzője rendkívüli feladatot vállalt magára, megírni az ázsiai és az európai hunok történetét, szép, lendületes magyar stílusban, érdekfeszítően. Meg kell mondanunk, hogy ez maradéktalanul sikerült. Természetesen nem tudományos könyvként kell felfognunk ezt a munkát, annak ellenére, hogy írója alaposan ismeri a számára hozzáférhető írásos forrásokat a témából és sok tudományos munkát, könyvet és cikket is elolvasott. Rendkívüli nehézségekkel kellett feladata végrehajtása során megküzdenie, például kellett találjon meg nem maradt személyneveket, meg kellett fessen történelmi jellemeket és konstruálnia kellett áthidaló szituációkat. Amennyiben ezek között – szigorú kritikával – találhatunk is nem egyet ami talán nem állja meg a helyét a tudomány kritériumai szerint, ne hibáztassuk őt! Célja nem elemző tudományos könyv, vagy tudományos szintézis létrehozása volt, hanem népszerűsítő írásmű, ismeretterjesztő monográfia. Merjük állítani, hogy főleg az erdélyi fiatalságnak szól, annak a fiatalságnak, amely az eltelt fél évszázadban aligha olvashatott a székelység hun mondakörében is gyökerező jó műveket, amelynek a fejét teletömték és még most is tömik a dako-román kontinuitás történelmi hamisságaival. Most ez a hatalmas két kötet joggal keltheti fel az érdeklődését. Gratulálunk munkájához. A munka kiadását az amerikai magyarság eminens képviselői támogatták elsősorban anyagilag, amiről a II. kötetben felsorolt 48 név tanúskodik. A gyűjtést dr. Érdy Miklós (West New York) szervezte. A „Hadak útján” jóval szerényebb füzetes kiadását már ismertük ugyan, de annak csekély példányszáma és némileg igénytelen jellege nem gyakorolt olyan hatást, mint ez a két szép kötet. Hozzátehetjük még azt, hogy a munka ösztönözheti a magyar tudományos kutatókat arra, hogy a hunokra vonatkozó írásos forrásokat fordításban mielőbb kiadják a maguk teljességében.