01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Eleink 1. tartalom

A kiadvány internetre kerülését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Könyvkeresés

Erdélyi István

Cser Ferenc: Gyökerek

 

Töprengések a magyar nyelv és nép kárpát-medencei származásáról. Melbourne 2000. Megjelent az Anders Kft. (Miskolc) gondozásában. Szerzői kiadás. 224 oldal, ezen belül 11 oldal bibliográfia, 13 oldalnyi tárgymutató, 8 oldalas szómagyarázat és számos fekete-fehér kép, illetve térkép, 5 táblázat.

A már több mint másfél évtizede Ausztráliában élő és dolgozó magyar vegyészmérnök, akadémiai doktor, hatalmas kérdéskör átfogására vállalkozott. Már könyve alcíméből is kiderül, hogy mire. Kritikus szellem és csak az hátráltathatta munkájában, hogy odakint nagyon nehéz tudományos szakirodalomhoz, magyar szerzők munkáihoz hozzájutni. Mindnyájunkat izgat és foglalkoztat a kérdés, jövevények vagyunk-e, mi, Árpád népe, vagy etnogenezisünkben a döntő a mély helyi gyökérzet? A magyar régészetről Magyarországon a 20. században még nem jelent meg tudományos szintézis, olyan, amiből kiderülhetne, hogy mi is a valóságos helyzet a Kárpát-medencében az epipaleolitikumtól kezdve bevándorolt népességek helybenmaradása, a bevándoroltak és az első „őslakók” sorsa, viszonya tekintetében. Ki maradt helyben és ki is tűnt el nyomtalanul az idő sodrában? A szerző a késői újkőkor egyik igen fontos kelet-európai kultúrája, a tripolje-cucuteni műveltség népessége sorsát igyekezett nyomonkövetni az idő hosszú során és arra a következtetésre jutott, hogy a neolitikumtól kezdve az itt belül is élt népesség utódai a döntők népünk etnogenezisében. A magyar népi kultúra „…folyamatosan jelen van a Kárpátmedencében az újkőkortól kezdődően” (184. old.). Ez a kérdés, a folyamatosság, nálunk kevéssé vetődött fel ilyen formában és ekkora időtávlatban és nem is szerepel mint kutatási irányzat. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi, a szerző által felsorakoztatott érvek ugyan nem győznek meg bennünket tézise igazáról, de rámutatnak arra, hogy az ilyen irányú kutatási programnak lehetne létjogosultsága.

Gratulálunk a nem csekély erudicióval és energiával létrehozott szép könyvhöz. Érdemes kézbe venni és eltöprengeni rajta.