01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Eleink 1. tartalom

A kiadvány internetre kerülését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Könyvkeresés

Trugly Sándor

Erdélyi István: Őstörténeti-régészeti fogalomtár

 

Napjainkban, amikor úgy tűnik hogy továbbra sem csillapodik a régészet- és rokontudományai iránti érdeklődés, a kultúra iránt fogékony nagyközönség – és persze nemcsak ők – figyelemmel forgathatják Erdélyi István régészprofesszornak a közelmúltban megjelent kis munkáját, a fentiekben jelzett Fogalomtárat. A könyv az AndTECH Kft. kiadójának nyomtatásában jelent meg 2001-ben Budapesten, részben a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány anyagi támogatásával.

A szerzőről annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy az eurázsiai térség népvándorláskorának egyik legkiválóbb ismerője, egykor a Mongol-magyar Régészeti Expedíció társvezetője, jelenleg a magyar Őstörténeti Munkaközösség elnöke számos tanulmány és könyv publikálója. Amint az Erdélyi István előszavából kiderül, a kis Fogalomtár eredetileg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán 1999-ben létrehozott Ázsia központ oktatási segédanyagaként jött létre, főleg a „Szibéria őstörténete” és a „Mongólia őstörténete” című két féléves kurzus nem régész hallgatóinak. A kötetet kiegészítik azok a címszavak is, amelyek a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetében „A régészet elmélete” című kurzusnak az anyagához kapcsolódik.

Elmondhatjuk tehát, hogy a Fogalomtár biztos támaszt nyújt egyrészt annak a régészet iránt érdeklődő olvasókörnek, amelyik tudományos – és tudományos népszerűsítő munkák egyedi szakkifejezéseinek pontosabb magyarázatát, behatárolását nem találja meg a Műszaki Könyvkiadó már eddig is megjelent egyéb fogalomtáraiban. Erdélyi István munkájában az olvasó tehát pontos eligazítást kap például olyan alapvető régészeti-történelmi fogalmakban mint az abszolút időrend (a keltezés és datálás problematikája), a kultúra és a kulturológia kérdéseiben, a muzeológia alapfogalmaiban, vagy a nyelv-, a nyelvcsalád- és a nyelvrokonság összefüggéseiben.

A Fogalomtárban nagyobb terjedelmet kaptak az elméleti-módszertani címszavak, „…már csak azért is, mert Magyarországon kevesen foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel” – írja a szerző. Természetesen több címszó foglalkozik az avarságnak és a honfoglaló magyarságnak régészetét, eszközkészletét, életmódját leíró, ismertető szakkifejezésekkel is. Ezek közé tartozik többek között a griff, az íj- és az íjhuzat, az ivókürt, a jurta, a kengyel, a kurgán, a lovastemetkezés, a nomád, a nyereg és a rovásírás kifejezések.

Erdélyi István professzor könyvét nem utolsó sorban ajánlhatjuk azoknak a Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán régésztechnikusi képzésben részesülő történelem szakos hallgatóknak, akik a terepi és a múzeumi munkában a régészek hasznos és megbízható segítőtársai lesznek.