01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Eleink 1. tartalom

A kiadvány internetre kerülését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Könyvkeresés

Erdélyi István

Az esztergomi konferencia záróértékelése

Elhangzott az Esztergomi Vármúzeum dísztermében.

 

Három és félnapos tudományos konferenciánk derekas munkát végzett. Meghallgattunk húsz előadást. Élmény volt számunkra Érdy Miklós könyvének a bemutatása. Sokat tanulhattunk egymástól, kérdezve, néha vitatkozva bővítettük-helyesbítettük addigi ismereteinket. Magát a konferenciát indikáló kötetet ugyan a távollevő Bárdi László mutatta be az ott felolvasott írásában, de a továbbiakban maga a szerző tartott még egy előadást, ami az ázsiai és az európai hunok régészeti kapcsolatainak további fontos ismeret-tárháza volt. A konferencia legtöbb előadásának a tengelyét a hunok és a szjunnuk kapcsolatának a feszegetése képezte. Már magában Érdy Miklós könyvében jelentős előrelépés történt ezen a téren a részleges lovastemetkezések legkorábbi emlékeinek felismerése és azoknak térben és időben az ősmagyarok felé történő továbbvezetése tekintetében. Szorosan kapcsolódtak ehhez a témakörhöz a nyelvi vagy kulturális tekintetben rokon népekről (volgai bolgárokról stb.) szóló előadások. Konferenciánknak sajátos jelleget adott az, hogy professzionális szakemberek és amatőrök egyaránt tartottak előadásokat, bár a szakemberek voltak többségben tizenöt előadással, közülük heten a Magyar Őstörténeti Munkaközösség tagjai. Visszatekintve az elhangzottakra, az előadásokra és a helyes időtartamban, kellő hosszúsággal elhangzott hozzászólásokra és kérdésekre, úgy látjuk, hogy ez a struktúra helyénvaló volt. Minden lényeges kérdést meg lehetett beszélni. A kérdések és hozzászólások mély érdeklődésről és tájékozottságról tettek tanúságot. Konferenciánk tudományos konferencia volt. Nemzetközi jellegét elsősorban Érdy Miklós jelenléte és aktív szereplése biztosította. Megjegyezzük, hogy két régész, egy néprajztudós, hat történész, két nyelvész, két természettudós és két orientalista-kultúrtörténész tartott előadást a szakemberek köréből. Megállapítottuk, hogy Érdy Miklós jelentős művet alkotott, újat hozott a tudomány számára. Kötete lökést, lendületet kell, hogy adjon az európai és az ázsiai hunok kutatásához, ami idehaza eléggé elhanyagolt. Előadóink a legkülönfélébb irányokból és módszerekkel kísérelték meg témáik megragadását és kibontását, mindig érdekes, figyelemreméltó módon. A konferencia előkészítése és lebonyolítása, Érdy Miklós kötetének gyors megjelentetése, komoly, összefogott erőfeszítést igényelt, ami nem volt könnyű feladat. Kisebb zökkenőktől eltekintve mindkettő sikerült. Akik nem tudtak a konferencián résztvenni, vagy akik nem akartak, egyaránt sajnálhatják azt. Számunkra szép emlék marad írásban és képben. Egyúttal megköszönöm mindnyájuk szíves közreműködését, segítségét, a konferencia és annak alapjául szolgáló kötet létrehozását Érdy Miklósnak és Sárvári Varga Mártának. Isten tartsa meg őket egészségben a tudomány, a kutatás számára!